Vuur stoken

Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen, fakkels en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

Hoe vraag ik ontheffing van het verbod aan?

Een ontheffing op het verbod voor het stoken van vuur vraagt u aan bij de gemeente. Aan deze ontheffing zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden, die afhankelijk zijn van de plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur. U stuurt uw aanvraag naar:

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht
T.a.v. de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wanneer vraag ik ontheffing van het verbod aan?

U vraagt een ontheffing van het verbod op vuur stoken aan, wanneer u in een gebied waar dat is verboden een vuur wilt stoken. Wanneer u tijdens een evenement een vuur wilt stoken, dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen. U doet dit tegelijkertijd met de aanvraag om een evenementenvergunning. Ook voor het verbranden van met ziekte aangetast hout wordt een ontheffing verleend. Bestaat er echter een methode die minder schadelijk is voor het milieu, dan wordt aan deze methode de voorkeur gegeven.

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het stoken van vuur?

U vermeldt in uw aanvraag de reden waarom, de plaats waar en de datum en tijd waarop, u het vuur wilt ontsteken.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u:

  • Evenement organiseren