Woonwagens, woonwagenstandplaats

Sliedrecht heeft een tweetal woonwagenlocaties, te weten aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel. Op deze beide woonwagenlocaties zijn ruimtes (standplaatsen) ingericht voor woonwagens. Indien u in aanmerking wilt komen voor een woonwagenstandplaats, moet u zich laten inschrijven op de daarvoor bestaande wachtlijst. Op dit moment zijn er echter geen standplaatsen beschikbaar. Na inschrijving plaatsen wij u op de daarvoor bestaande wachtlijst.

Voor inschrijving voor een woonwagenstandplaats print u het formulier Aanvraag inschrijving wachtlijst standplaatszoekenden (pdf, 128 kB). Vul het formulier in en stuur het naar:

Gemeente Sliedrecht
Team Vastgoed
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Vergeet ook niet de bijlagen mee te sturen. Daarmee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet (direct) in behandeling kunnen nemen.

Wachtlijst

Op dit moment zijn er geen standplaatsen beschikbaar. Zodra wij uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag met bijlagen hebben ontvangen en deze akkoord hebben bevonden, zetten wij u op de wachtlijst en ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving. Wij kunnen helaas niet zeggen wanneer u aan de beurt bent voor een standplaats.

Wetgeving

In de 'Huisvestigingsverordening Sliedrecht 2019' is bepaald dat u alleen in aanmerking komt voor het toewijzen van een woonwagenstandplaats, als u staat ingeschreven op de Wachtlijst voor standplaatszoekenden. In de verordening vindt u verder hoe u zich hiervoor kunt inschrijven en onder welke voorwaarden. In de 'Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen vindt u welke volgorde door burgemeester en wethouders wordt gehanteerd bij de toewijzing van de woonwagenstandplaatsen.