Bijzondere transporten

Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke eisen die aan het transport worden gesteld.

Wat zijn bijzondere transporten?

Bijzondere, zware of exceptionele transporten zijn transporten die afwijken van de eisen en voorwaarden, die vastgesteld zijn in de Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement. Deze transporten zijn te zwaar, te hoog, te breed of te lang.

Kan ik ontheffing krijgen voor een bijzonder transport?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen. De gemeente heeft de ontheffing verlening gemandateerd aan de Rijksdienst Wegverkeer, afdeling Toelating Exeptioneel Transport.

Hoe vraag ik een ontheffing voor een bijzonder transport aan?

Uw schriftelijke aanvraag moet minimaal 48 uur voor het transport bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aangevraagd worden. In uw aanvraag moet de volgende gegevens staan:

  • naam
  • datum transport
  • tijdstip transport
  • type voertuig
  • kenteken voertuig en evt. aanhanger
  • lengte, breedte, hoogte, gewicht transport (in beladen toestand)
  • laad- en losadres
  • (gewenste) route

U stuurt de aanvraag naar: Exceptioneel Transport (TET) Postbus 777 2700 AT Zoetermeer. Zie ook onderstaande website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag aan de afdeling Ruimte, Team Infra en Groen via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).

Zie ook de website Rijksdienst voor het Wegverkeer.