Inrit- of Uitritvergunning aanvragen

Voor het gebruik maken van de weg als uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir) en het aanbrengen van een verandering aan de bestaande uitweg naar de weg heeft u een vergunning nodig.

Hoe vraag ik een inritvergunning aan?

U vraagt een inritvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Wanneer heb ik een inrit- of uitritvergunning nodig?

U heeft een inrit- of uitritvergunning nodig, als u gebruik wilt maken van de weg als uitweg of als u een verandering aan wilt brengen aan de bestaande uitweg.

Hoe lang duurt het voor mijn inrit- of uitritvergunning klaar is?

U verneemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag onze beslissing of u de inrit- of uitritvergunning krijgt.

Wat kost een inrit- of uitritvergunning?

De kosten van een in- of uitrit bedragen € 17,50 aan leges plus de aanlegkosten van de in- of uitrit. De aanlegkosten verschillen per situatie. U krijgt van tevoren een berekening van de kosten.

Welke documenten stuur ik mee met mijn aanvraag voor een inrit- of uitritvergunning?

Bij uw aanvraag stuurt u een bouwtekening of situatietekening mee. Aanvragen zonder bouw- of situatietekening behandelt de gemeente niet.

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het is mogelijk dat wij omwonenden op de hoogte stellen van uw aanvraag. Na verlening van de vergunning moet u zowel de legeskosten als de aanlegkosten betalen. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, leggen wij de in- of uitrit zo spoedig mogelijk aan.

Op welke gronden kan mijn aanvraag worden geweigerd?

Uw aanvraag wordt geweigerd indien 1 van de volgende punten in het geding is:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: