Caravan parkeren op de openbare weg

Een caravan of camper mag niet langer dan 7 achtereenvolgende dagen voor uw deur of op de openbare weg staan. Dit geldt ook voor woonwagens, magazijnwagens, aanhangwagens, keetwagens, etc.

Ontheffing

Het college van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van dit verbod. Met dergelijke ontheffingen wordt zeer terughoudend omgesprongen.

Hoe vraag ik een ontheffing van het verbod op het parkeren van mijn caravan op de openbare weg aan?

Voor het aanvragen van een ontheffing maakt u een afspraak via de link.

Wanneer heb ik een ontheffing van het verbod op het parkeren van mijn caravan op de openbare weg nodig?

U heeft een ontheffing nodig indien u langer dan 7 dagen met uw caravan voor uw deur of op de openbare weg wilt staan.

Wat kost een ontheffing om een caravan te parkeren op de openbare weg??

De ontheffing kost € 17,30 + Precariorecht

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een ontheffing om een caravan te parkeren op de openbare weg?

Bij uw aanvraag voor een ontheffing (om een caravan te parkeren op de openbare weg) vermeldt u:

  • de datum en het tijdstip waarop,
  • de reden waarom, en
  • de locatie waar

u het object wilt plaatsen. Ook vermeldt u de soort en omvang van het object.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag aan de afdeling Ruimte, team Afdelingsondersteuning en Vastgoed via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).