Informatiebijeenkomst 22 januari 2018

Op 22 januari 2018 vond de tweede informatieavond Waterveiligheid plaats in het Griendencollege. De avond stond in het teken van de Gebiedsopgave Sliedrecht en de nadere uitwerking van het centrumgebied. De opkomst was - met meer dan 100 belangstellenden - hoog. Hieronder vindt u een verslag van de avond, de presentaties die zijn gegeven, de uitnodigingsbrief voor de informatieavond en het persbericht.