Focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West 11 juni 2018

Op maandag 11 juni 2018 vond in het raadhuis een eerste focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West plaats. In de focusgroep is in kleiner verband van direct omwonenden aan de Rivierdijk-West verder gepraat over de wensen en behoeften die zij in het licht van de nadere dijkversterking hebben. Hieronder vindt u een verslag van de avond en de presentatie die is gegeven.