Informatiebijeenkomst 21 januari 2019

Op 21 januari 2019 vond de derde informatieavond Waterveiligheid plaats over de nadere verkenning van dijkversterkingsvarianten ter hoogte van Rivierdijk-West. Wederom was de belangstelling van omwonenden groot en was er een hoge opkomst. Hieronder vindt u een verslag van de avond en de presentaties die zijn gegeven.