Water en waterveiligheid

Als de waterstanden in de omliggende rivieren, waaronder de Beneden Merwede, hoger worden dan gebruikelijk is dan zullen stukken buitendijks gebied onder water komen te staan. Woont of werkt u in dit gebied en wilt u weten hoe u zich voor kunt bereiden? Hier vindt u informatie die voor u van belang kan zijn.

Binnen de dijk

Als u binnen de dijkt woont, beschermt die dijk u voor overstromingen. Als de dijk van goede kwaliteit is en op goede hoogte, dan is de kans op wateroverlast door de rivier heel erg klein. Het grootste deel van de mensen in Sliedrecht woont binnen de dijk. Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de dijk in Sliedrecht en onderhoudt deze.

Het binnendijkse water wordt op peil gehouden en onderhouden (ook de oevers) door het waterschap en de gemeente. Toch kunt u met wateroverlast te maken krijgen. Bij een wolkbreuk kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid regenwater niet meer aan en kan er water op straat komen te staan. Vaak zijn dit kortdurende buien en na afloop stroomt het water gewoon weer weg.

Buiten de dijk

Buiten de dijk zijn erg aantrekkelijke woongebieden, waarbij uitzicht op, of wonen aan de rivier kunnen zorgen voor extra woongenot. Panden in dit gebied zijn echter niet tegen hoogwater beschermd door een dijk. Het buitendijks gebied staat onder de directe invloed van eb en vloed van de rivier. Een deel van deze buitendijkse gebieden zijn hoog aangelegen waardoor bij hoogwater geen overlast ontstaat.

Het risico dat bij extreme omstandigheden stukken buitendijks gebied onder water komen te staan en er wellicht overlast is door het water, is buiten de dijk groter dan binnen de dijk.

Waar zou er mogelijk wateroverlast kunnen ontstaan?

Normaal gesproken merken alleen de laaggelegen buitendijkse gebieden van Sliedrecht de gevolgen van hoogwater. De rest van Sliedrecht wordt beschermd door de dijk, of ligt net zo hoog of hoger dan de dijk. Daar ontstaat geen overlast. Laaggelegen buitendijkse gebieden, waar mogelijk wateroverlast zou kunnen ontstaan, zijn:

 • Baanhoek
 • Molendijk
 • Rivierdijk

Hoe lang duurt het hoogwater?

Door de getijdenwerking komt het hoogwater in Sliedrecht met piekmomenten. Doorgaans duurt hoogwater slechts enkele uren. Per 24 uur zijn er altijd twee piekmomenten. Hoogwater kan één of meerdere dagen achter elkaar in een aantal piekmomenten voorkomen. Bij de waarschuwing voor hoogwater staat hoe lang het hoge water naar verwachting duurt en op welke momenten de pieken te verwachten zijn.

Wat doet de gemeente bij hoogwater?

Bij verwacht extreem hoogwater waarschuwt de gemeente de mensen in buitendijks gebied welke overlast van het water kunnen krijgen. Dat gebeurt onder andere via een brief. Vanaf een verwachte waterstand van 2.50 meter boven N.A.P. verstrekt de gemeente ook zandzakken (voor verdere informatie over zandzakken zie de punten 8, 9 en 10). Als er aanleiding voor is rijdt er een geluidswagen door het gebied om mensen te wijzen op de situatie. Tijdens de periode van hoogwater zorgt de gemeente voor actuele informatie op de website en via Twitter.

Via welke informatiekanalen loopt de informatievoorziening over (dreigend) hoogwater?

Indien de verwachting is dat zich hoogwater zal voordoen in het buitendijks gebied van Sliedrecht dan krijgt u hierover informatie via:

Bij een acuut overstromingsgevaar of zeer hoge waterstanden kan gebruik gemaakt worden van de sirene. Hoort u de sirene, stem dan direct af op de calamiteitenzender Radio Rijnmond (93.4 FM). De informatievoorziening wordt uitgebreid met:

 • Brief van de gemeente waarin gewaarschuwd wordt voor (dreigend) hoogwater.
 • Geluidswagen.
 • Radio Rijnmond (96,1 FM op de kabel of 93,4 FM in de ether).
 • RTV Rijnmond.
 • Landelijk website www.crisis.nl.

Als er een speciaal publieksinformatienummer wordt opengesteld, wordt dit telefoonnummer bekend gemaakt via alle bovengenoemde kanalen. Er zijn meerdere aanbieders van radio en televisie. Ga daarom bij uw eigen aanbieder van radio en televisie na wat de exacte kanalen en frequenties voor u zijn!

U kunt zelf de actuele en verwachte waterstanden in de gaten houden via:

Hoe kunt u zich voorbereiden op hoogwater?

Zelf kunt u ook het één en ander doen om u voor te bereiden op hoogwater:

 • Raadpleeg overstroomik.nl om een indicatie te krijgen van de waterhoogte in uw postcodegebied. Ook vindt u informatie over het risico op een overstroming bij u in de buurt en tips over hoe u zich kunt voorbereiden. De App ‘overstroom ik’ bevat een selectie van de informatie zoals die op de website staat.
 • Raadpleeg de postcodetool op ahn.nl. Hier kunt u zien hoog uw terrein gelegen is t.o.v. het NAP (Normaal Amsterdams Peil).
 • Blijf op de hoogte van de situatie via deze website en bij uitzonderlijk hoge waterstanden ook via RTV Rijnmond; landelijke website crisis.nl, televisie, NOS Teletekst pagina 720 (zoeken op Dordrecht), Rijkswaterstaat (zoeken op Dordrecht).
 • Bereid een noodpakket voor, zie crisis.nl/wees-voorbereid.
 • Bedenk waar of bij wie u terecht kunt als u uw huis uit moet vanwege overstromingsgevaar. Denk hierbij ook aan het meenemen van kwetsbare mensen in uw omgeving, die de hulp van een ander nodig hebben.
 • Raadpleeg de instructie voor het plaatsen van zandzakken (zie punt 9) en bereid u op één van de twee voorgeschreven werkwijzen voor (passende schotten en voldoende klei dan wel een voorraad afdekfolie).

Voor bedrijven geldt aanvullend:

Bedenk of en welke problemen u kunt verwachten t.a.v. uw bedrijfsprocessen bij hoogwater en bereidt u hierop, voor zover dat mogelijk is, voor. Hierbij kunt u onder andere denken aan de aanschaf van zandzakken dan wel bigbags.

Hoe weet ik of mijn pand risico loopt op wateroverlast?

Als de hoogte van uw pand lager is dan de verwachte waterstand, is het verstandig voorzorgsmaatregelen te treffen. Let op: Een terrein kan op- of aflopend zijn.

Raadpleeg de postcodetool op ahn.nl. Hier kunt u zien hoog uw terrein gelegen is t.o.v. het NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u altijd de actuele waterstanden (zoeken op Dordrecht).

Wat kan ik doen als het water mijn pand kan bereiken?

Welke voorzorgsmaatregelen voor uw pand nodig zijn kunt u zelf het beste inschatten. Een aantal mogelijkheden om te overwegen:

 • Zandzakken en/of vloedschotten plaatsen voor deuren en lage (kelder)ramen.
 • Waardevolle spullen uit de kelder verplaatsen en indien nodig van de begane grond weghalen.

Verwacht u ondanks uw voorzorgsmaatregelen water in uw pand?

Kijk dan goed of er nutsaansluitingen laag bij de grond zitten. Heeft u daar bijvoorbeeld lage wandcontactdozen? Schakel dan met de zekeringen de stroomtoevoer tijdens de hoogwaterpiek uit.

Waar kan ik zandzakken krijgen?

Vanaf een verwachte waterstand hoger dan 2.50 meter boven N.A.P. verstrekt de gemeente gratis zand en zandzakken. Deze zal de gemeente op een aantal nader te bepalen strategische punten plaatsen, waarna u zelf de zakken kunt vullen en mee naar huis kunt nemen.

Let op!

 • Een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken.
 • Er worden alleen zandzakken verstrekt aan bewoners (dus niet aan bedrijven) van buitendijks gebied en op vertoon van een recent poststuk in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.
 • Het vullen, het transport en het plaatsen van de zandzakken bij de woning blijft een verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Hoe kan ik zandzakken gebruiken?

Als u zandzakken goed wilt neerleggen, heeft u daarbij meer nodig dan alleen de zandzakken zelf. Met plastic afdekfolie (goedkoopste variant) en/of klei en een op maat gemaakt schot kunt u het water beter buiten houden.

Tips voor zankzakken (pdf, 1251 kB)

Waar lever ik de zandzakken weer in?

Het is niet de bedoeling dat u de zandzakken op de openbare weg laat liggen. Als de periode van hoogwater voorbij is, kunt u de zandzakken weer inleveren bij het gemeentekantoor. U kunt de zandzakken ook op een nader te bepalen tijdstip aan de voorzijde van uw woning neerleggen, waarna de reinigingsdienst de zakken ophaalt. Als u dat wilt mag u ze ook houden, bijvoorbeeld voor een volgende periode van hoogwater. Let op: bewaar de zakken op een donkere plek, langdurig direct zonlicht droogt de stof uit waardoor de zakken kunnen scheuren.

Wat moet ik doen als water in mijn pand/kelder komt?

Wanneer er zo veel water in uw pand of kelder staat dat u dat er zelf niet uit kunt krijgen, kunt u de brandweer verzoeken uw pand of kelder leeg te pompen. Het is afhankelijk van de situatie hoe snel de brandweer op dit verzoek in kan gaan. Na de laatste hoogwaterpiek komt de brandweer uw situatie bekijken en indien nodig/mogelijk uw kelder leegpompen. De brandweer wacht daarmee bewust tot na de laatste hoogwaterpiek. Pas als de waterstand blijvend is gedaald is het leegpompen effectief.

Hoe kan ik mijn buurtgenoten helpen?

Bent u al goed voorbereid of loopt uw pand geen risico? Uw buurtbewoners kunnen uw hulp goed gebruiken. Help bijvoorbeeld met het plaatsen en verplaatsen van zandzakken. Kijk om uw heen of er misschien buurtgenoten met vakantie zijn. Wellicht kunt u een hoop schade bij uw buren voorkomen door goed op te letten en een handje te helpen.

Wat kan ik vooraf aan/in mijn pand doen om schade te beperken?

Er zijn mogelijkheden om uw pand en inboedel te beschermen tegen de invloeden van water. Bijvoorbeeld door het waterdicht te impregneren, waterdichte kozijnen te plaatsen en het verstandig in te richten. Ieder pand is anders, dus er zijn geen kant-en-klare oplossingen.

Mijn pand staat binnen de dijk, maar wel op grond die lager is dan de verwachte waterstanden. Loop ik risico?

Het kan goed zijn dat uw pand lager staat dan de verwachte waterstanden. Het grootste deel van Sliedrecht wordt beschermd door de dijk. Achter de dijk kan de grond lager zijn dan de verwachte waterstanden. De dijk houdt het hoge water weg uit die gebieden. Pas wanneer het water zo hoog komt dat de dijk dreigt te overstromen of door te breken kan de situatie ook op u effect hebben. De kans dat dat gebeurt is erg klein.

In andere steden worden eerder voorzorgsmaatregelen getroffen dan in Sliedrecht. Hoe kan dat?

Andere gemeenten, bijvoorbeeld Dordrecht, hebben te maken met lagere buitendijkse gebieden, waardoor daar eerder risico ontstaat op wateroverlast. Die gemeenten nemen dus bij lagere waterstanden voorzorgsmaatregelen. U kunt erop vertrouwen dat de gemeente Sliedrecht tijdig actie onderneemt wanneer de waterhoogten ook voor onze gemeente voor overlast kunnen zorgen.

Is buitendijks wonen minder veilig dan binnendijks wonen?

Nee. Buitendijks wonen is niet minder veilig dan binnendijks wonen. Buitendijks kan het wel zijn dat u meer merkt van wisselingen in waterstanden. Als er hoogwater is, is dat altijd van korte duur. Rijkswaterstaat ziet hoogwater van te voren aankomen. Bewoners, pandeigenaren en de gemeente kunnen dan tijdig maatregelen nemen. Ook als u buitendijks woont in een laaggelegen gebied, kunt u uw pand en/of inboedel heel goed beschermen tegen de invloeden van hoogwater.

Wie is verantwoordelijk bij schade?

Schade veroorzaakt door hoogwater aan buitendijkse panden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van het pand. Als de gebruiker niet dezelfde persoon als eigenaar is, valt schade aan het pand onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Schade aan de inboedel valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

In buitendijkse gebieden vergoeden standaard verzekeringen doorgaans geen schade veroorzaakt door hoogwater.