Werkzaamheden openbare ruimte

Wegomleidingen en overige werkzaamheden in de openbare ruimte

Buiten bezig in Sliedrecht

Kaartje wegwerkzaamheden

Wegomleidingen

 1. Kerkbuurt t.h.v. Merwedeplein afgesloten van maandag 30 maart t/m vrijdag 10 april
  In verband met herinrichting Merwedeplein afgesloten voor al het verkeer.
   
 2. Dr. Schaepmanstraat afgesloten van donderdag 19 maart t/m vrijdag 26 juni
  De werkzaamheden hebben te maken met riolering en de aanleg van het warmtenet.
   
 3. Baanhoek 34/61 t/m 106/219 afgesloten van maandag 2 t/m vrijdag 12 juni
  Aanleggen van nieuwe leidingen (gas, water, elektra)
   
 4. Molendijk 62/83 t/m 96/105 afgesloten op vrijdag 3 april
  Asfalteren nieuw wegdek.
   
 5. Molendijk 109 t/m Baanhoek 22/37 in fases afgesloten van maandag 6 april t/m vrijdag 26 juni
  Aanleg schoonwaterriool en herinrichting van de dijk.
   
 6. Deel Zwaluw- en Tuinfluiterstraat afgesloten van dinsdag 17 maart t/m woensdag 1 april
  De afsluiting heeft te maken met de aanleg van het warmtenet
   
 7. Oostelijk deel Vogelenzang afgesloten maandag 30 maart t/m vrijdag 1 mei 2020  
  In verband met rioleringswerkzaamheden is het oostelijk deel in 3 fases afgesloten.
   
 8. Vogelbuurt Noord in fases afgesloten maandag 30 maart t/m december 2020
  Het gaat hier om het vervangen van de riolering.
   
 9. Karekiet-, Merel- en Rietzangerstraat afgesloten dinsdag 14 april t/m woensdag 20 mei 2020
  Deze straten zijn afgesloten in drie fases in verband met aanleg warmtenet.
   
 10. Wilgenhof 1 t/m 10 van maandag 30 maart t/m vrijdag 17 april herstraat werkzaamheden

Opknappen speelplekken van 2 maart t/m 24 april

Het gaat hier om het opknappen van 13 speelplekken. Oude toestellen worden inclusief valondergrond vervangen door nieuwe. De nieuwe toestellen zijn ontleend aan de keuze van favoriete ontwerpen. 

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:

 • inspectie en onderhoud speel- sportplekken
 • sloten schonen
 • heesters en hagen knippen en scheren
 • bomen controleren op veiligheid en gezondheid
 • bomen opkronen
 • maaien van vaste planten in bermen en rotondes
 • vegen met veegwagen
 • zwerfvuil verwijderen
 • openbare verlichting vervangen