Werkzaamheden vergroten veiligheid kruisingen Rembrandtlaan

Vanaf woensdag 6 mei a.s. wordt er afwisselend gewerkt aan drie kruispunten aan de Rembrandtlaan. Op deze kruisingen worden middengeleiders aangebracht. Met deze middengeleiders vergroten we de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Zij hoeven de rijbaan dan niet meer in één keer over te steken, maar hebben de mogelijkheid in het midden te wachten en de kruising in twee fases over te steken.

Het gaat om de volgende kruisingen:

  • Kruising Rembrandtlaan – Professor Kamerlingh Onneslaan
  • Kruising Rembrandtlaan – Willem Kloosweg
  • Kruising Rembrandtlaan – Lijsterweg

Bij de kruising met de Lijsterweg, die dichtbij een school ligt, wordt daarnaast een extra paal geplaatst om automobilisten te waarschuwen dat er een oversteekplaats dichtbij is. Deze lichtsignalen worden geactiveerd als voetgangers op het knopje bij de oversteekplaats drukken.
De werkzaamheden duren 2 tot 3 weken per kruising. De kruising met de Lijsterweg wordt als laatste aangepast, vanwege de werkzaamheden aan het riool die daar ook plaatsvinden.
Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon passeren. Er wordt dan een halve rijbaan afgezet. Tijdens het afrondende asfalteren worden de kruisingen volledig afgesloten. Die afsluiting kondigen wij tijdig aan.

Kruisingen Rembrandtlaan