Sociale Moestuin

"Als ik iemand kan leren hoe ze groenten moeten poten, zaaien en oogsten, dan heb ik mijn doel bereikt" - Cor

MoestuinCor & Gerrie (Sociale Moestuin)

In Sliedrecht zetten zo'n 53 vaste vrijwilligers zich dagelijks in bij de Sociale Moestuin in Sliedrecht. De Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht is een plek waar mensen samen werken op de moestuin en waar mensen onder het genot van een kop koffie elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties zoals: ASVZ, Tablis Wonen, het WMO-loket van de gemeente (in verband met participatie of dagbesteding) en scholen uit Sliedrecht.

Ook vrijwilligers Cor en Gerrie, een stel uit Sliedrecht, zijn vaak te vinden op de moestuin. Cor is al een paar jaar met pensioen en is 3 jaar geleden begonnen als vrijwilliger. Sindsdien helpt hij graag 2 ochtenden actief in de moestuin. Zijn vrouw Gerrie is nog niet met pensioen en is hier 1 ochtend in de week naast haar betaalde baan. Gerrie vertelt; "Ik zag destijds op Facebook een oproep voorbijkomen. Ik ben gaan kijken en gaf aan dat mijn man op zoek was naar vrijwilligerswerk in de buitenlucht. Toen is Cor hier begonnen en ben ik er later bijgekomen." Binnen hangt een bord met afbeeldingen en prijzen, dat Gerrie heeft ontwikkeld. Gerrie is begonnen als bestuurssecretaresse, maar werkt tegenwoordig ook mee op de moestuin.

Cor vult aan, "Je weet dat als je ouder wordt en niks doet, dat je vastroest. Zo loop ik op een dag 5 tot 8 kilometer door de tuin. Als je hier 2 ochtendjes in de week een beetje bijklust, dan ben je toch actief bezig. Ik heb vroeger een eigen volkstuin gehad, dus ik wist wel iets van tuinieren. Hier op de moestuin is alles biologisch, dat maakt het wel weer anders met wat je wel en niet mag doen en bestellen. Als ik echt wat wil weten dan roep ik Henri. Hij heeft op de tuinbouwschool gezeten. Zo leren we van elkaar. We leren ook veel uit boeken."

Bij de moestuin proberen Cor en Gerrie het zo leuk mogelijk te maken voor alle hardwerkende vrijwilligers. Het draait voor de stichting niet om de productie, maar het werk wordt meer gezien als middel om met elkaar op een prettige manier bezig te zijn. De mensen worden aan elkaar gekoppeld met het doel: samen bezig te zijn op de moestuin. De moestuin werkt ook al jaren in het dorp voor Tablis wonen. "We hebben geholpen met het bijhouden van de tuinen van leegstandswoningen, maar ook van de brandgangen en vuilprikken rondom de flats. Daarnaast werken we ook voor particulieren die zelf de tuin niet kunnen onderhouden. We gaan kijken bij de tuin en maken deze in overleg met de bewoner weer netjes", vertelt Cor.

De groene buurthuiskamer is een samenwerking van Tablis wonen, Het Bonkelaarhuis en de moestuin. "De bedoeling is dat mensen uit deze wijk hier een warm welkom hebben. Iedere dinsdagochtend is er een consulent van Het Bonkelaarhuis aanwezig. Ook sociale raadslieden hebben spreekuur in het moestuinhuis. Hierdoor kunnen mensen op een laagdrempelige manier toch ondersteund worden, want voor mensen uit de 10-hoog flats is de bibliotheek of Het Bonkelaarhuis soms net te ver uit de buurt. Bewoners krijgen onder andere hulp krijgen met het samen doornemen van brieven of e-mail. Maar ook kunnen bewoners die thuis geen printer hebben bij de moestuin komen om een document uit te printen", vertelt Gerrie.

"Mohammad is via een taalwerkstage bij ons gekomen. Door wat beperkingen is het meewerken op de tuin te zwaar voor hem. We hebben ontdekt dat Mohammad het leuk vindt om te koken. Hij staat nu in de keuken en maakt dagelijks een heerlijke soep voor iedereen op de tuin. Omdat Mohammad ook helpt met klanten bedacht ik om een bord te maken met plaatjes met uitleg wat het is en hoe je iets noemt. Dit is voor hem en andere taalwerkstagiaires heel handig. Al jaren geeft meester Tom op maandag taalles op de moestuin. Sinds een jaar hebben we ook twee docenten van 'Werkwoord' die hier taalles komen geven op woensdag- en vrijdagmiddag. De sociale dienst heeft hiervoor gezorgd, omdat er meer taal les nodig was voor mensen met een taalbarrière. Zonder goede beheersing van de taal is de kans op werk vele malen kleiner of zelfs onmogelijk. Daarnaast hebben we ook nog een vrijwilligster die 1-op-1 taalles geeft. Bijvoorbeeld voor Mohammad. Hij heeft de wens om op een taxi te kunnen werken. Hij oefent bij ons om de telefoon aan te nemen en de klanten te helpen. Zo kan hij nog meer focussen op de Nederlandse taal", legt Mirjam Lankreijer uit. Zij is voorzitter van de Moestuin.

De oogst uit de moestuin Wordt verkocht aan bezoekers van de moestuin. Iedereen is welkom om groente en fruit te komen kopen. Gerrie legt uit; "Elke week staat ons aanbod op Facebook. Ook geven wij groenten aan de voedselbank. Als er erg veel groenten zijn dan is de lokale groenteboer ook bereid om een deel van ons af te nemen”. Onlangs heeft een vrijwilligster van het eerste uur de bloementuin opgezet. Bezoekers kunnen volgend jaar dan ook plukboeketten kopen.

Op de moestuin is duurzaamheid en hergebruik van materialen erg belangrijk. Er worden boomstammen bewaard in de schuur en daar worden houten schijfjes van gezaagd. Deze worden gebruikt om de namen van de (fruit)bomen en het oogstjaar op te schrijven of om leuke decoraties op te maken. "Als we groente- of tuinafval hebben, dan gaat dat op de composthoop. Deze wordt omgeschept en af en toe gemengd met bio compost of bio mest die we kopen. We hergebruiken dus ons tuinafval als compost", legt Gerrie uit.

"Hoe mooi is het dat je als vrijwilliger onze gebruiken, gewoonten en de taal aan iemand mee kan geven. Het is vooral erg leuk om mensen nieuwe dingen te leren. Ik kan zelf niet meer op mijn knieën in de tuin gaan zitten, dan kom ik niet meer overeind. Als ik iemand kan leren hoe ze groenten moeten poten, zaaien en oogsten, dan heb ik mijn doel bereikt. Iedereen hier heeft wel verstand van een bepaald product. We overleggen met elkaar wanneer we wat gaan oogsten. Het is veel op gevoel doen en het zien", vertelt Cor.

De moestuin is volledig afhankelijk van fondswerving en sponsorgelden. Mirjam voegt daar aan toe; "We krijgen wel inkomsten uit onze dienstverlening en verkopen van de producten, echter dekt dat bij lange na niet de kosten die we maken op de tuin. Gelukkig zijn er sponsoren die ons een warm hart toedragen waardoor we ons kunnen blijven inzetten voor juist die mensen die het zo hard nodig hebben. Wij zijn blij dat we iets voor ze kunnen betekenen."

De moestuin in Sliedrecht is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil jij graag helpen in de tuin, hou je van klussen of wil je graag als gastheer of gastvrouw mee helpen om onze bezoekers te helpen in de winkel of op het binnen of buiten terras? Dan kun je voor meer informatie contact opnemen via het e-mailadres: info@socialemoestuin.nl.

collage Moestuin