Maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen van het huishoudelijk afval.

U betaalt hier als inwoner een afvalstoffenheffing voor. Als inwoner kunt u op de afvalkalender zien wanneer en waar uw huisafval wordt opgehaald.

Sliedrecht stimuleert het gescheiden inzamelen van afval. De gemeente geeft voorlichting en heeft een milieupark (gemeentewerf), waar de inwoners al hun huishoudelijk afval kwijt kunnen.

Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij het beheer van de openbare ruimte. Zo wordt oud papier opgehaald bij inwoners met behulp van vrijwilligers van verenigingen en kunt u als inwoner ‘adoptiebakken’: afvalbakken in de openbare ruimte, zoals bij speelplaatsen, beheren.

Bedrijfsafval

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Bedrijven dragen zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. De gemeente verhuurt wel containers van verschillende grootte voor het inzamelen van afval aan bedrijven en instellingen.  Een bedrijf of instelling kan met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten. Bedrijven met een contract bij de gemeente betalen een reinigingsrecht voor het legen van de afvalcontainers binnen de gemeente.

Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen. Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen voor het lozen van afvalwater.