Beleid en prijzen voor verkoop/verhuur van snippergroen, niet-groene reststroken en verhuur van volkstuinen per 1 januari 2017

In het op 31 maart 2015 vastgestelde Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015 zijn de nieuwe beleidskaders en toetsingskaders voor verkoop en verhuur van gemeentelijk groen opgenomen, evenals een kaart met de verschillende groenstructuren binnen de gemeente. Op deze kaart is aangegeven welke percelen gemeentelijk groen niet voor verkoop of verhuur in aanmerking komen (hoofdgroenstructuur en wijkgroenstructuur) en welke percelen mogelijk voor verkoop of verhuur in aanmerking kunnen komen (woon- en buurtgroen). In de op 31 maart 2015 vastgestelde Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015 worden de uitgangspunten gegeven voor de wijze waarop de prijzen van snippergroen, niet-groene reststroken en volkstuinen worden berekend, voor de hoogte van de prijzen en voor de wijze van aanbieden. De in de bijlage genoemde prijzen worden jaarlijks, per 1 januari herzien.