Plannen en projecten

Binnen Sliedrecht coördineert de gemeente een groot aantal plannen en projecten. Hierbij kunt u denken aan woningbouwprojecten, de herstructurering van woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties of -terreinen, maar ook grote projecten op het gebied van infrastructuur of groenstructuur.

 • Begraafplaats Sliedrecht

  De begraafplaats in Sliedrecht bestaat al sinds 1885. Bijna iedere inwoner heeft wel een bijzondere relatie met deze plek. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor nieuwe graven, zijn maatregelen nodig. Daarom is er een plan voor uitbreiding.

 • Burgemeester Winklerplein

  Het Burgemeester Winklerplein wordt in een nieuw jasje gestoken. Het doel is en blijft om van het Burgemeester Winklerplein een nog mooier en bruisender winkelcentrum te maken.

 • De Nieuwe Winkelstraat - Kerkbuurt

  Onder de noemer De Nieuwe Winkelstraat geven pandeigenaren en ondernemers samen met de gemeente het winkelgebied in de Kerkbuurt een impuls. Dit past in het Toekomstperspectief Kerkbuurt, dat de gemeenteraad in april 2019 heeft vastgesteld.

 • Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

  Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit willen we behouden. De gemeente is daarom bezig met een toekomstvisie voor het dijklint: de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie zal als richtlijn dienen voor nieuwe ontwikkelingen op en aan het historisch dijklint.

 • Fietsroute Craijensteijn

  De gemeente Sliedrecht wil aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Het fietspad ligt tussen sporthal De Basis en de verkeerslichten op de Deltalaan.

 • Nieuwbouwlocatie Baanhoek-West

  In de nieuwbouwwijk Baanhoek-West worden ongeveer 950 huur- en koopwoningen gebouwd. In het totale plan is ook rekening gehouden met de bouw van, onder andere, een brede school met gymzaal en de aanleg van diverse speelplaatsen.

 • Recreatief Knooppunt Sliedrecht

  Dinsdag 21 juni heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met het voorbereiden van de aanleg van een Recreatief Knooppunt (RKS) tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. De sportvelden van vv Sliedrecht worden daar naartoe verplaatst, zodat op de huidige locatie van de voetbalvelden direct aan de A15, bedrijventerrein Stationspark 3 kan worden aangelegd. Er is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

 • Revitalisering Rivierenbuurt Zuid

  De gemeente Sliedrecht is voornemens in 2021 de Rivierenbuurt Zuid te revitaliseren. Met revitaliseren bedoelen we dat de wijk toe is aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht conform de eisen en wensen van deze tijd en komende jaren.

 • Sliedrecht laat groen leven

  Sliedrecht is dicht bebouwd. Binnen de begrenzingen van het spoor, de A15 en het water wordt gewoond en gewerkt. Recreatie en ontspanning hebben binnen diezelfde grenzen een belangrijke plaats. Gelukkig beschikt Sliedrecht over verschillende plaatsen waar mensen prettig kunnen vertoeven bij het water, bij bomen, planten en velden. De gemeente werkt vanuit de visie dat groen een belangrijke bijdrage levert aan het woonklimaat.

 • Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

  Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht waar we op weg gaan naar een aardgasvrije toekomst.

 • Staatsliedenbuurt

  Woningstichting Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht denken samen met de bewoners na over de toekomstvisie van de Staatsliedenbuurt. Het gaat over dat deel van de wijk waar de woningen in bezit zijn van Tablis.

 • Vogelbuurt-Noord

  De wijk Vogelbuurt-Noord is één van de wijken in Sliedrecht-Oost die een aansluiting krijgt op het warmtenet. Hiermee gaat de wijk op weg naar een aardgasvrije toekomst. In Vogelbuurt-Noord wordt nu alvast de riolering vervangen.