Plannen en projecten

Binnen Sliedrecht coördineert de gemeente een groot aantal plannen en projecten. Hierbij kunt u denken aan woningbouwprojecten, de herstructurering van woningbouwlocaties, bedrijvenlocaties of -terreinen, maar ook grote projecten op het gebied van infrastructuur of groenstructuur.

 • Begraafplaats Sliedrecht

  De begraafplaats in Sliedrecht bestaat al sinds 1885. Bijna iedere inwoner heeft wel een bijzondere relatie met deze plek. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor nieuwe graven, is er een plan voor uitbreiding.

 • Burgemeester Winklerplein

  Het Burgemeester Winklerplein krijgt een nieuw jasje. Met als doel: zorgen voor een nog mooier en bruisender winkelcentrum.

 • De Nieuwe Winkelstraat - Kerkbuurt

  De Kerkbuurt is het centrale winkelhart van Sliedrecht. Onder de noemer 'De Nieuwe Winkelstraat' geven pandeigenaren en ondernemers samen met de gemeente het winkelgebied een impuls

 • Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

  Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit willen we behouden. De gemeente is daarom bezig met een toekomstvisie voor het dijklint: de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie zal als richtlijn dienen voor nieuwe ontwikkelingen op en aan het historisch dijklint.

 • Fietsroute Craijensteijn

  De gemeente Sliedrecht wil aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Het fietspad ligt tussen sporthal De Basis en de verkeerslichten op de Deltalaan.

 • Herinrichting P.C. Hooftlaan

  De P.C. Hooftlaan is toe aan onderhoud op meerdere vlakken (zetting, einde levensduur verhardingen, duurzaamheden, inrichting naar functie). De openbare ruimte is gezakt, de verhardingsmaterialen zijn oud en versleten en de inrichting voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het ontwerp voor de nieuwe situatie komt tot stand met inspraak van bewoners van de PC Hooftlaan.

 • Nieuwbouw Baanhoek-West

  Aan de westkant van Sliedrecht krijgt de nieuwe wijk Baanhoek-West steeds meer vorm. Het is een eigentijds tuindorp met veel groen en water. Ook duurzaamheid is belangrijk: veel woningen hebben zonnepanelen en zijn energiezuinig.

 • Recreatief Knooppunt Sliedrecht

  Dinsdag 21 juni heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met het voorbereiden van de aanleg van een Recreatief Knooppunt (RKS) tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. De sportvelden van vv Sliedrecht worden daar naartoe verplaatst, zodat op de huidige locatie van de voetbalvelden direct aan de A15, bedrijventerrein Stationspark 3 kan worden aangelegd. Er is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

 • Revitalisering Rivierenbuurt Zuid

  De gemeente Sliedrecht is voornemens in 2021 de Rivierenbuurt Zuid te revitaliseren. Met revitaliseren bedoelen we dat de wijk toe is aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht conform de eisen en wensen van deze tijd en komende jaren.

 • Sliedrecht laat groen leven

  Sliedrecht is dicht bebouwd. Binnen de begrenzingen van het spoor, de A15 en het water wordt gewoond en gewerkt. Recreatie en ontspanning hebben binnen diezelfde grenzen een belangrijke plaats. Gelukkig beschikt Sliedrecht over verschillende plaatsen waar mensen prettig kunnen vertoeven bij het water, bij bomen, planten en velden. De gemeente werkt vanuit de visie dat groen een belangrijke bijdrage levert aan het woonklimaat.

 • Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

  Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht waar we op weg gaan naar een aardgasvrije toekomst.

 • Staatsliedenbuurt

  De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht krijgt een flinke opknapbeurt. Er worden woningen gesloopt en nieuwe gebouwd. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting.

 • Stationspark II

  Op bedrijventerrein Stationspark II is ruimte voor nieuwe kantoren. Er zijn vier kavels. Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15, naast Stationspark I.

 • Vogelbuurt-Noord

  De wijk Vogelbuurt-Noord is één van de wijken in Sliedrecht-Oost die een aansluiting krijgt op het warmtenet. Hiermee gaat de wijk op weg naar een aardgasvrije toekomst. In Vogelbuurt-Noord wordt nu alvast de riolering vervangen.