Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Dinsdag 21 juni heeft de gemeenteraad van Sliedrecht ingestemd met het voorbereiden van de aanleg van een Recreatief Knooppunt (RKS) tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. De sportvelden van vv Sliedrecht worden daar naartoe verplaatst, zodat op de huidige locatie van de voetbalvelden direct aan de A15, bedrijventerrein Stationspark 3 kan worden aangelegd. Er is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

In het Recreatief Knooppunt komt, naast het voetbalcomplex, een Toeristische overstapplek (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied  en een aantal private initiatieven zoals bijvoorbeeld een hengelsportvijver, een recreatieterrein en een horecavoorziening. De gemeente plaatst nog een oproep aan ondernemers met passende ideeën, voordat de invulling helemaal definitief is. Het RKS betreft een gebiedsontwikkeling van circa 19 hectare.

Daarnaast worden plannen uitgewerkt om de fietsverbindingen vanuit het dorp naar het RKS en verder de Alblasserwaard in te verbeteren en een ruiterpad in het buitengebied aan te leggen.

Vogelvluchtimpressie van de mogelijke inrichting van het RKS

De planning is om voor juni 2017 meer duidelijk te krijgen of vanuit het bedrijfsleven vanaf het jaar 2021 voldoende behoefte is aan bedrijventerrein Stationspark 3. Ook is tijd nodig om de risico's van het project volledig in kaart te brengen. Daarnaast wil het college deze tijd gebruiken om andere voorbereidingen te treffen, zoals het uitvoeren van onderzoeken, het maken van ontwerpen voor Recreatief Knooppunt en Stationspark 3 en het opstellen van een gedetailleerde kostenraming.

Als de raad in juni 2017 een definitief besluit neemt over de uitvoering, zal de aanleg van het RKS naar verwachting in 2019 plaatsvinden en dan kan er vanaf 2021 grond worden uitgegeven in Stationspark 3.

Deze ontwikkeling betekent voor Sliedrecht niet alleen dat de recreatiemogelijkheden voor de inwoners fors toenemen, maar ook ontstaat er nieuwe ruimte voor bedrijvigheid op de huidige sportvelden.