De Nieuwe Winkelstraat - Kerkbuurt

Onder de noemer De Nieuwe Winkelstraat geven pandeigenaren en ondernemers samen met de gemeente het winkelgebied in de Kerkbuurt een impuls. Dit past in het Toekomstperspectief Kerkbuurt, dat de gemeenteraad in april 2019 heeft vastgesteld.

Het Toekomstperspectief gaat uit van een kernwinkelgebied voor winkels en horeca en daaromheen aanloopstraten. Zo ontstaat een compacter winkelgebied. In de aanloopstraten is meer ruimte voor bijvoorbeeld wonen en werken. Op die manier willen we leegstand van winkels tegengaan.

Investeren in aantrekkelijke winkelstraat

De ondernemers werken samen aan de uitstraling, promotie en activiteiten en evenementen voor de Kerkbuurt. De gemeente helpt hierbij met een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. Daarnaast hebben ondernemers en gemeente samen een plan gemaakt voor de herinrichting van de twee pleinen in de Kerkbuurt: het horecaplein aan de westzijde en het Merwedeplein aan de oostzijde. De gemeenteraad heeft in oktober 2019 hiervoor krediet beschikbaar gesteld. De pleinen krijgen een nieuwe inrichting, die ruimte biedt voor allerlei activiteiten en waar bezoekers van het winkelgebied elkaar kunnen ontmoeten.

 

Horecaplein   
Horecaplein

 

Merwedeplein
Merwedeplein

Meer informatie of vragen

Voor vragen over de afsluiting of werkzaamheden kunt u contact opnemen met Gijs Slagboom, g.slagboom@degrootschagen.nl.
Heeft u vragen over het herinrichtingsplan "De Nieuwe Winkelstraat"/ Toekomstbestendige Kerkbuurt neem dan contact op met Jan de Vos, regisseur Kerkbuurt Sliedrecht, tel. 06-55 337 618,  dnwskerkbuurt@dvrd.nl.

Subsidies voor ondernemers

De gemeente heeft een vastgoedregisseur aangesteld, die met de eigenaren van (winkel)panden in gesprek gaat over de invulling of verandering van hun vastgoed. Verder heeft de gemeente een regeling met vier soorten subsidies voor eigenaren en winkeliers:

  • de verhuissubsidie helpt een winkelier in een aanloopstraat aan de rand van het winkelgebied om te verhuizen naar een pand in het kernwinkelgebied. De winkelier kan hiervoor een subsidie aanvragen voor maximaal 50% van zijn verhuiskosten met een maximum van € 50.000.
  • de planontwikkelingssubsidie helpt een eigenaar van een leegstaand pand in een aanloopstraat aan de rand van het winkelgebied om te onderzoeken welke invulling anders dan een winkel mogelijk zou zijn. De eigenaar kan voor 100% van de onderzoekskosten subsidie aanvragen met een maximum van € 5.000.
  • de transformatiesubsidie helpt een eigenaar in een aanloopstraat om zijn winkelpand te transformeren naar een andere bestemming, bijvoorbeeld woningen. De eigenaar kan voor maximaal 30% van de kosten subsidie aanvragen met een maximum van € 15.000.
  • de gevelsubsidie helpt een eigenaar om de gevel van zijn pand in het kernwinkelgebied op te knappen. Dat opknappen moet dan gebeuren aan de hand van de uitgangspunten in het boekje "Bouwstenen Gevelverbetering Kerkbuurt". Voor het verwijderen van reclame, dichte rolluiken of een luifel in combinatie met herstel van de gevel is € 500 subsidie voor 100% van de kosten beschikbaar. Voor het aanbrengen van nieuwe reclame is € 750 subsidie voor 50% van de kosten beschikbaar. Voor een doorzichtig rolluik aan de binnenzijde € 2.500 voor 50% van de kosten. Voor een integrale aanpak van de hele gevel € 12.500 voor 50% van de kosten.

De subsidies vullen elkaar aan: de verhuissubsidie zorgt voor opvulling van de leegstand in het kernwinkelgebied en concentratie van de winkels daar, maar laat wel een nieuw leegstand pand achter in een aanloopstraat. Voor dat leegstaande pand zijn er dan weer de planontwikkelings- en transformatiesubsidie. De gevelsubsidie is voor alle gevels in het kernwinkelgebied.

Meer weten of subsidie aanvragen? Mail naar projectenplan@sliedrecht.nl.