Fietsroute Craijensteijn

De gemeente Sliedrecht wil aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Het fietspad ligt tussen sporthal De Basis en de verkeerslichten op de Deltalaan.

Een eerste schetsontwerp is in april 2019 voorgelegd aan inwoners en andere belangstellenden. Het schetsontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep Craijensteijn. Deze klankbordgroep bestaat uit inwoners, de fietsersbond en ASVZ.

Stand van zaken

Op het eerste schetsontwerp kwamen bijna 70 reacties en suggesties. Bijvoorbeeld over zebrapaden, snelheid van het verkeer, geluidsoverlast en invulling van groen. Hier vindt u de volledige lijst met opmerkingen (pdf, 183 kB). Daarnaast is er intensief overleg geweest met ASVZ over grondaankoop voor de aanleg van een deel van het fietspad. En met het waterschap over watercompensatie, omdat een deel van de sloot gedempt moet worden. We hebben de wensen en ideeën zo goed mogelijk ingepast in het ontwerp. Het aangepaste ontwerp is gepresenteerd op 20 januari 2020 tijdens een goedbezochte inloopavond. Bekijk hier de presentatie. De meeste mensen waren positief over de aanpassingen.

Planning

1e kwartaal 2020: laatste hand aan ontwerp leggen

Voorjaar 2020: uitvoeringskrediet aanvragen bij gemeenteraad

Vanaf 2e kwartaal 2020: bestemmingsplan wijzigen en uitvoering voorbereiden

Eind 2020: start uitvoering

Eind 2021: fietspad Craijensteijn gereed!

 

Inloopavond Craijensteijn 20 januari 2020