Herinrichting P.C. Hooftlaan

De P.C. Hooftlaan is toe aan onderhoud op meerdere vlakken (zetting, einde levensduur verhardingen, duurzaamheden, inrichting naar functie). De openbare ruimte is gezakt, de verhardingsmaterialen zijn oud en versleten en de inrichting voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het ontwerp voor de nieuwe situatie komt tot stand met inspraak van bewoners van de PC Hooftlaan.

Aanpak

De gemeente Sliedrecht wil met het project de verharding van de brede rijbaan met trottoirs van de PC Hooftlaan (kruising P.A. de Genestetstraat tot en met de kruising met de Rivierdijk) te vervangen. Ook wordt er een regenwaterriool in de rijbaan aangebracht. Daarnaast wil de gemeente de rijbaan en trottoirs ophogen en functioneel inrichten (als woonstraat 30 km/uur) aansluitend op de ontwikkelingen in de omgeving en naar de wensen van de belanghebbenden. Met de herinrichting zal ook de openbare verlichting worden vervangen door Led verlichting.

Aandachtspunten project:

  • Inrichting rijbaan 30 km/uur;
  • Verkeersveiligheid;
  • Onderdeel uitrukroute brandweer;
  • Aansluiten op ontwikkeling kruispunt PC Hooftlaan-Rivierdijk (Lanserlocatie);
  • Ontwikkeling Lanser-locatie;
  • Parkeerdruk;
  • Openbare verlichting;
  • Kruising met Kerkbuurt onderdeel Dijkvisie.

Voorbereiding

In de voorbereiding worden onderzoeken uitgevoerd en het ontwerp voor de nieuwe inrichting gemaakt. Het ontwerp zal middels burgerparticipatie tot stand komen. Aan het eind van de voorbereiding zal het werk worden opgedragen aan een aannemer die het daarna zal uitvoeren. De uitvoeringsperiode bedraagt ongeveer 3 maanden. De uitvoering van werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2021.

Werkzaamheden

Deze informatie is nog niet beschikbaar. Pas als de aannemer zijn uitvoeringsplan gereed heeft kan daarover worden geïnformeerd.

Periode

Voorbereiding: juli 2020
Uitvoering: gepland voor 2e kwartaal 2021
Duur: ingeschat op 3 maanden

Locatie

Overzichtskaart P.C. Hooftlaan
 
Enquête

Op het bovenstaande kaartje is te zien waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om het gebied dat groen gearceerd is. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken. Hierbij vragen we uw hulp. We horen graag wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zou u graag zien? Of wat moet juist blijven? Denk aan verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. U kunt dit aangeven op de bijgaande vragenlijst. 

Reageren kan tot uiterlijk tot 14 augustus 2020.

Betrokken partijen

Nog niet verder bekend

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ronald Rombouts, tel. 0184-495944, e-mailadres: projecten@sliedrecht.nl.