Nieuwbouwlocatie Baanhoek-West

In de nieuwbouwwijk Baanhoek-West worden ongeveer 950 huur- en koopwoningen gebouwd. In het totale plan is ook rekening gehouden met de bouw van, onder andere, een brede school met gymzaal en de aanleg van diverse speelplaatsen.

Inmiddels zijn er zo’n 300 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er een kerk, een gezondheidscentrum, een treinhalte, een HOV-D busroute (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden) en een school voor speciaal basisonderwijs gerealiseerd en in gebruik genomen.

Meer over voorzieningen in Baanhoek-West

Het centrale thema in de wijk is 'wonen in een eigentijds vormgegeven tuinstad'. Dit betekent dat er een belangrijke plaats is voor groen en water, wat voor een groot deel een plaats krijgt in een strook grond aan weerszijden van de hoogspanningsleidingen.

Kaart wonen in een eigentijds vormgegeven tuinstad

Het gebied wordt begrensd door de spoordijk, de dijk langs de rivier de Merwede (Baanhoek), de rijksweg A15 en de gemeentegrens met Papendrecht. Baanhoek-West vormt samen met de wijk ‘Oostpolder’ en het nog te ontwikkelen ‘Land van Matena’ in Papendrecht, een woongebied voor ongeveer 2500 woningen.
 
Het project is volop in ontwikkeling. Inschrijven als belangstellende kan via www.bouwfonds.nl/baanhoek-west. Hier vindt u ook informatie over koopwoningen.

Betrokken partijen Baanhoek-West