Revitalisering Rivierenbuurt Zuid

De gemeente Sliedrecht is voornemens in 2021 de Rivierenbuurt Zuid te revitaliseren. Met revitaliseren bedoelen we dat de wijk toe is aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht conform de eisen en wensen van deze tijd en komende jaren.

Het idee is om de wijk weer op te hogen, opnieuw in te richten en het riool en de verharding te vervangen voor nieuw. In 2021 wordt verwacht dit werk uit te voeren, in 2020 wordt dit werk voorbereid door de gemeente in samenwerking met een ingenieursbureau. Op dit moment is de gemeente bezig met de contractvorming met het ingenieursbureau. Daarna start de voorbereiding werkelijk op. 

Aanpak

Zoals aangegeven is de wijk toe aan onderhoud. De openbare ruimte is gezet (gezakt). De materialen zijn oud en aan vervanging toe (riool en verharding). En de huidige inrichting van de wijk (als 30 km zone) voldoet niet meer aan de eisen die op dit moment hiervoor gelden.

Werkzaamheden

Werkzaamheden voorbereiding (2020): Inventariseren bestaande situatie (foto, inmeten). Uitvoeren diverse onderzoeken (proefsleuven, bodemonderzoek). Burgerparticipatie (informeren, enqueteren).

Periode

  • Start voorbereiding: juni 2020
  • Einde voorbereiding: eind 2020
  • Start uitvoering: maart 2021
  • Oplevering: eind 2021

Locatie (met overzichtskaart)

Kaart Rivierenbuurt-Zuid - plangebied
 

Betrokken partijen

Nog niet verder bekend

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ronald Rombouts, tel. 0184-495944, e-mailadres: rmp.rombouts@sliedrecht.nl