Revitalisering Rivierenbuurt Zuid

De gemeente Sliedrecht is voornemens in 2021 de Rivierenbuurt Zuid te revitaliseren. Met revitaliseren bedoelen we dat de wijk toe is aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht conform de eisen en wensen van deze tijd en komende jaren.

Het idee is om de wijk weer op te hogen, opnieuw in te richten en het riool en de verharding te vervangen voor nieuw. In 2021 wordt verwacht dit werk uit te voeren, in 2020 wordt dit werk voorbereid door de gemeente in samenwerking met een ingenieursbureau. Op dit moment is de gemeente bezig met de contractvorming met het ingenieursbureau. Daarna start de voorbereiding werkelijk op. 

Aanpak

Zoals aangegeven is de wijk toe aan onderhoud. De openbare ruimte is gezet (gezakt). De materialen zijn oud en aan vervanging toe (riool en verharding). En de huidige inrichting van de wijk (als 30 km zone) voldoet niet meer aan de eisen die op dit moment hiervoor gelden.

Ontwerp

Op het onderstaande overzichtkaartje is te zien waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die blauw, paars en oranje gearceerd zijn. Medio mei 2020 hebben we met een (digitale) vragenlijst aan de bewoners en belangstelleden gevraagd naar ideeën wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen men graag ziet? Of wat moet juist blijven? Denk aan verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Waar het kan, nemen we de ideeën mee in het ontwerp. De digitale vragenlijst is niet meer beschikbaar.

Na de zomer verwachten we het eerste ontwerp klaar te hebben. Dat laten we u natuurlijk graag zien. Hoe we dat doen, hoort u tegen die tijd. U kunt dan ook weer reageren. Pas daarna stellen we een definitief ontwerp vast. En waarschijnlijk kan dan begin 2021 de eerste schop de grond in! 

Werkzaamheden

Werkzaamheden voorbereiding (2020): Inventariseren bestaande situatie (foto, inmeten). Uitvoeren diverse onderzoeken (proefsleuven, bodemonderzoek). Burgerparticipatie (informeren, enqueteren).

Periode

  • Start voorbereiding: juni 2020
  • Einde voorbereiding: eind 2020
  • Start uitvoering: maart 2021
  • Oplevering: eind 2021

Locatie (met overzichtskaart)

Kaart Rivierenwijk-Zuid - plangebied_update
 

Betrokken partijen

Nog niet verder bekend

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ronald Rombouts, tel. 0184-495944, e-mailadres: projecten@sliedrecht.nl