Staatsliedenbuurt

Woningstichting Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht denken samen met de bewoners na over de toekomstvisie van de Staatsliedenbuurt. Het gaat over dat deel van de wijk waar de woningen in bezit zijn van Tablis.

In 2012 zijn er enkele bijeenkomsten geweest om samen met een vertegenwoordiging van de bewoners een visie voor de Staatsliedenbuurt op te stellen. De visie zal in de 1ste helft van 2013 aan alle inwoners worden gepresenteerd, waarna er in de gemeenteraad en bij Tablis Wonen een besluit over wordt genomen. Vervolgens worden concrete plannen gemaakt.

De uitvoering van de herstructurering is gepland vanaf 2016.