Warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Sliedrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet gaat als eerste de Staatsliedenbuurt van duurzame warmte voorzien, zodra de 95 woningen opgeleverd worden.

Animatie warmtenet

Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Samen werken aan een toekomstbestendige wijk, zowel bovengronds als ondergronds

In heel Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we in de toekomst op een andere manier ons huis verwarmen en koken. De wijk Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in de gemeente Sliedrecht waar we met inwoners die toekomst willen verkennen. De gemeente Sliedrecht, woningcorporatie Tablis Wonen, duurzaam energie en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket trekken hierin samen met u op.

Projectgebied Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Bovenstaand het projectgebied. Om het subsidiegebied duidelijk weer te geven, is een adressenlijst (pdf, 1.165 kB) opgesteld. Daarin kunt u zien of uw adres binnen het subsidiegebied valt.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail ons op duurzaamwonen@sliedrecht.nl.

Kaart Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Vogelbuurt-Noord

In de wijk Vogelbuurt-Noord gaan we vanaf 30 maart 2020 aan de slag met de vervanging van de riolering. Het vervangen van de riolering is de eerste stap naar een duurzame wijk. Na het vervangen van de riolering gaan we in de wijk ook aan de slag met het warmtenet. Uiteindelijk wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht volgens het vastgestelde ontwerp.

Planning en uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KUIPERS Infra uit Strijen. De aannemer zorgt voor communicatie over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes. Werkzaamheden vinden plaats in de periode van 30 maart tot en met december 2020. Werkzaamheden als deze brengen helaas overlast met zich mee. We doen er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bouwapp

Wilt u de werkzaamheden van dichtbij volgen? Download dan de Bouwapp, herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore. Als u het project ‘Revitalisering Vogelbuurt Noord’ aanmeldt als favoriet dan ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van KUIPERS Infra, Janneke den Hartogh. Zij is te bereiken op telefoonnummer 085-8220410 of via email: communicatie@kuipersinfra-strijen.nl

Staatsliedenbuurt

De aansluiting van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. Een concreet resultaat wordt de komende maanden gerealiseerd met de aansluiting van 95 woningen op het warmtenet in de Staatsliedenbuurt. De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt maakt het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op duurzame warmte en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarmee loopt de Staatsliedenbuurt voorop. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op een lokaal warmtenet en worden allereerst gevoed door een tijdelijke warmtebron. In de komende tijd wordt onderzocht welke wijken of gebouwen nog meer kunnen worden aangesloten op het warmtenet.

Luchtfoto Sliedrecht

Het warmtenet

Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief.

Het warmtenet wordt gefaseerd aangelegd. In sommige gevallen is het nodig om woningen aan te sluiten op een tijdelijke warmtecentrale (TWC). Zoals bij de Staatsliedenbuurt. In de TWC wordt door een CV-ketel warm water geproduceerd. Dit water voeren we via geïsoleerde leidingen naar woningen om hen van warmte te voorzien. Warm water van zo’n 70 graden wordt door de leidingen gepompt naar de warmte units in de meterkast van de aangesloten woningen. De warmte unit zorgt voor de verwarming in de woningen en kan warm tapwater maken. Afgekoeld water gaat weer terug via de warmte unit het leidingnet in. Dit water stroomt terug naar de TWC, waar het weer opgewarmd wordt.