WABO projectbesluit Baanhoek 80

Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de Baanhoek 80 kadastraal bekend sectie K nummer 2798, 2799, 3577, 3588 en 3679 te Sliedrecht.

Ligging

Planlocatie Baanhoek 80 is gelegen in de zuidwesthoek van Sliedrecht. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich hoofdzakelijk woningen. Op circa 100 meter van de planlocatie is een autobedrijf gevestigd. Ten noorden en ten westen van de planlocatie zijn woningen en op grotere afstand maatschappelijke functies (o.a. verpleeghuis De Merwebolder) gevestigd. Ten oosten van de planlocatie bevindt zich op circa 300 meter industrieterrein Het Plaatje. Ten zuiden grenst het plangebied aan de dijk van de Beneden-Merwede. Aan de overzijde van de Beneden-Merwede, ten zuidwesten van het plangebied is industrieterrein De Staart gelegen (gemeente Dordrecht).

Ligging Baanhoek 80

Ligging Baanhoek 80

Stukken ter inzage

Mogelijkheid indienen beroep

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over dit WABO projectbesluit of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.