Gemeentelijke belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Hondenbelasting

  Als u een hond heeft, betaalt u in Sliedrecht verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Tarieven gemeentelijke belastingen

  De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

 • Precariobelasting

  In de gemeente Sliedrecht betaalt u precariobelasting als u uithangborden, uitstallingen, kabels, leidingen of andere voorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond heeft.

 • Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht

  Met een ondernemersfonds willen ondernemers het ondernemers- en verblijfsklimaat en de duurzame economische vitaliteit van het bedrijventerrein Nijverwaard versterken. De opbrengst van deze belasting gaat in een ondernemersfonds voor dit gebied. In een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente hebben wij hierover afspraken vastgelegd.

 • Rioolheffing eigenaren en gebruikers

  U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt

  Met een ondernemersfonds willen ondernemers het ondernemers- en verblijfsklimaat en de duurzame economische vitaliteit van het winkelgebied versterken. De opbrengst van deze belasting gaat in een ondernemersfonds voor dit gebied. In een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente hebben wij hierover afspraken vastgelegd.

 • Reclamebelasting Winkelgebied Burgemeester Winklerplein

  Met een ondernemersfonds willen ondernemers het ondernemers- en verblijfsklimaat en de duurzame economische vitaliteit van het winkelgebied versterken. De opbrengst van deze belasting gaat in een ondernemersfonds voor dit gebied. In een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente hebben wij hierover afspraken vastgelegd.