Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

U ontvangt een aanmaning als u de (digitale) aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

Kosten

Aanmaning

Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten. U betaalt € 7,- extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,-. U betaalt € 17,- extra bij belastingbedragen vanaf € 454,-

Dwangbevel

Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt: Het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45, u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en telt daar 39 bij op.

Voorbeeld

U heeft een belastingschuld van € 423,63 (naar beneden afgerond = € 423,-), € 423,- : € 45,- = € 9,40,(naar beneden afronden = € 9,-) € 9,- x € 4,- = € 36,-. € 36,- + € 39,- = € 75,- De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 75,- U betaalt dan totaal € 423,63 + € 7,- + € 75,- = € 505,63
De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen

Aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

U krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt.

Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.

Betalen van de aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Dwangbevel

U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel. U kunt de aanmaning of het dwangbevel betalen:

  • Zelf overmaken.
    U maakt met eigen overschrijvingsformulieren of internetbankieren het bedrag over op IBAN: NL20BNGH0285074555, op naam van Gemeente Sliedrecht/Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Aan de balie.
    U kunt de kosten aan de balie betalen. Let op: u kunt alleen met pin betalen.

Afspraak betalen dwangbevel of aanmaning

Betalen in termijnen

Nee, u kunt het dwangbevel niet in termijnen betalen. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U betaalt dan in maximaal 3 termijnen van één maand het bedrag af.

Beslaglegging

De gemeente heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan de gemeente beslag leggen op:

  • uw maandelijkse inkomsten
  • uw bankrekening of
  • uw roerende zaken zoals uw inboedel of auto

Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder van de gemeente een proces verbaal op.

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.