Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een ander erkende afvalinzamelaar.

Kosten

  • € 175,80 per éénpersoonshuishouden, per jaar
  • € 246,36 per meerpersoonshuishouden, per jaar

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden, dat u in Sliedrecht woont. Als u uit Sliedrecht vertrekt en uw verhuizing aan de gemeente heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug.

Betalen

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 73 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN NL20BNGH0285074555 ten name van de Gemeente Sliedrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u maakt een afspraak en betaalt contant of met uw pinpas aan de balie

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen (pdf, 73 kB). Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Als u niet meer wilt dat de gemeentelijke belastingen de bedragen automatisch van uw rekening schrijft, mag u deze altijd stopzetten. U stuurt hiervooor het formulier Intrekken machtiging afschrijven in termijnen (automatische incasso) (pdf 93 KB) naar ons op. 

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf, 97 kB) en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding.

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van afvalstoffenheffing duurt 3 maanden.

Bezwaar tegen de afvalstoffenheffing

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier Bezwaar heffingen in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print u het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 163 kB) en stuur dit volledig ingevuld op of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.