Hondenbelasting

Als u een hond heeft, betaalt u in Sliedrecht verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

• 1 hond € 73,08
• 2 honden € 195,72
• 3 honden € 391,90
• 4 honden € 587,98
• 5 honden € 784,06
• bij meer honden gelden hogere bedragen
• een geregistreerde kennel € 998,28

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, meldt u uw hond in Sliedrecht af. Daarna meldt u uw hond in de nieuwe gemeente aan. Dit gaat niet automatisch.

U kunt het aan- of afmelden direct online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Hond aanmelden  Hond afmelden

Per post of aan de balie aanmelden

U bent verplicht om binnen 14 dagen uw hond(en) aan te melden als:

  • u een hond aanschaft of
  • u met 1 of meer honden in Sliedrecht komt wonen

U kunt de melding online regelen of op 1 van de volgende 2 manieren:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Bij uw aangifte hondenbelasting hoeft u niets mee te sturen.

Per post of aan de balie afmelden

U bent verplicht om binnen 14 dagen uw hond(en) af te melden als:

  • u een hond aanschaft of
  • u met 1 of meer honden in Sliedrecht komt wonen

U kunt de melding op één van de volgende 2 manieren regelen:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/aPostbus 16
3360 AA Sliedrecht

Hond naar een andere eigenaar

Wanneer u uw hond aan een andere eigenaar heeft overgedragen, meldt u uw hond af via het formulier Afmelden hondenbelasting (pdf, 98 kB).

Hond overleden of naar het asiel

Als uw hond is overleden of u heeft uw hond naar het asiel gebracht, dan vult u het formulier Afmelden hondenbelasting (pdf, 98 kB) in. U sluit een kopie van de overlijdensverklaring van de dierenarts of dierencrematorium bij of een verklaring van een dierenasiel.

U mag ook naar de balie van de gemeente komen. Hiervoor maakt u een afspraak of belt u ons via telefoonnummer 14 078.

Belastingplicht

Als u uw hond heeft aangeschaft, geldt de belastingplicht vanaf de maand daarna. Als u in Sliedrecht komt wonen, geldt de belastingplicht vanaf de maand na uw verhuizing. De plicht eindigt na de maand:

  • waarin uw hond overlijdt
  • u uw hond aan een ander geeft of verkoopt
  • uw hond meeverhuist naar een andere gemeente

Over de eerste 2 maanden dat pups bij hun moeder blijven, betaalt u geen hondenbelasting.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de hondenbelasting vermeld. U krijgt een aparte aanslag hondenbelasting als u:

  • al een aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen en u heeft later uw hond gekregen of;
  • na 1 januari met uw hond naar Sliedrecht bent verhuisd.

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen betalen. Hiervoor machtigt u de gemeente voor de afschrijving van de termijnen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit heeft alleen zin als u ten onrechte hondenbelasting moet betalen, omdat u geen hond heeft gehad. Dit kunt u direct regelen via het formulier Bezwaarschrift hondenbelasting, u heeft hiervoor DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

U kunt ook het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB) downloaden, invullen en opsturen. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Vrijstelling hondenbelasting

De gemeente verleent alleen vrijstelling hondenbelasting als u een hulphond heeft. U vraagt de vrijstelling schriftelijk aan. Hiervoor stuurt u een brief naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Bij uw brief stuurt u een bewijs van de instantie voor hulphonden mee. Bijvoorbeeld van Stichting Hulphond Nederland of KNGF Geleidehonden.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.