Precariobelasting

In de gemeente Sliedrecht betaalt u precariobelasting als u uithangborden, uitstallingen, kabels, leidingen of andere voorwerpen boven, op of in openbare gemeentegrond heeft. Ondernemers krijgen onder andere een aanslag voor hun reclame-uitingen. Bedrijven krijgen een aanslag voor een vlaggenmast of een terras. In veel gevallen verstuurt de gemeente jaarlijks een aanslag. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een manifestatie op straat, krijgt de exploitant al vrij snel na het evenement de aanslag.

Berekenen aanslag

In de tarieventabel (prijslijst) staan bedragen per week, per maand of per jaar. Wie maar een gedeelte van een jaar gebruik maakt van de openbare ruimte, krijgt een aanslag voor de periode dat de belastingplicht geldt. De gemeente verleent geen korting op de week- of maandbedragen wanneer u de ruimte niet de hele tijd gebruikt. De prijzen leest u na in de Verordening precariobelasting

Vrijstelling precariobelasting

Bij precariobelasting gaat het voornamelijk om commerciële (zakelijke) activiteiten. In de verordening zijn onder meer de volgende vrijstellingen opgenomen:

  • voorwerpen die wettelijk toegestaan moeten worden
  • voorwerpen voor een goed doel
  • niet-commerciële straatversiering
  • bloemen- en plantenbakken
  • wegwijzers en verkeersaanwijzingen
  • balkons, luifels en erkers
Kosten precariobelasting

U betaalt de kosten die de gemeente berekent naar de omvang en de tijd waarin u gebruik maakt van de openbare ruimte.

Bezwaar maken tegen precariobelasting

U kunt binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Het bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB) kunt u downloaden of telefonisch opvragen via ons telefoonnummer 14 0184. Het volledig ingevulde bezwaarschrift stuurt u daarna op naar: 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3300 AA Sliedrecht

Kwijtschelding precariobelasting

U krijgt geen kwijtschelding van de precariobelasting.

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.