Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt

In overleg met Ondernemersvereniging Kerkbuurt heeft de gemeenteraad op 30 januari 2018 de Verordening Reclamebelasting Winkelgebied Kerkbuurt vastgesteld. Deze reclamebelasting is per 1 februari 2018 ingegaan.

Met een ondernemersfonds willen ondernemers het ondernemers- en verblijfsklimaat en de duurzame economische vitaliteit van het winkelgebied versterken. De opbrengst van deze belasting gaat in een ondernemersfonds voor dit gebied. In een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente hebben wij hierover afspraken vastgelegd.

Toelichting aanslag reclamebelasting winkelgebied Kerkbuurt (pdf, 169 kB)

Kosten

Per onroerende zaak bedraagt het tarief voor 2020 € 360,-. 

Beheren ondernemersfonds

De Ondernemersvereniging Kerkbuurt beheerd het ondernemersfonds. Het doel is het bevorderen en vergroten van het financieel, organisatorisch en economisch draagvlak voor gezamenlijke activiteiten in winkelgebied Kerkbuurt.

Reclameobject (openbare aankondiging)

U betaalt reclamebelasting als u op of bij een pand binnen het aangewezen gebied een openbare aankondiging heeft. Een aankondiging is een reclameobject op of bij een onroerende zaak die u vanaf de openbare weg ziet. Reclameobjecten zijn openbare aankondigingen in letters, symbolen of kleuren of een combinatie ervan. Een naambordje op de gevel is ook reclame. Onder deze panden vallen alle objecten die:

  • geen woning zijn
  • woon-/winkelpanden die in hoofdzaak winkel of bedrijf zijn
Belastingplichtig

Als gebruiker van de onroerende zaak (WOZ-object) betaalt u de aanslag reclamebelasting. Gebruikt u meerdere onroerende zaken, dan ontvangt u voor iedere onroerende zaak een aanslag. Iedere ondernemer die een openbare aankondiging heeft, betaalt mee. Zoals winkeliers, zakelijk dienstverleners, banken, horeca en andere reclamevoerders in het gebied. 

U betaalt reclamebelasting over de volle maanden van het belastingjaar waarin u uw bedrijf heeft. Stopt u tijdens het belastingjaar met uw bedrijf? Dan krijgt u de belasting over de resterende volle maanden van het belastingjaar terug. U moet dit wel melden. Bij leegstand betaalt de eigenaar van het pand reclamebelasting. Voorwaarde hierbij is wel dat op of bij de onroerende zaak 1 of meer openbare aankondigingen aanwezig zijn.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken (pdf, 163 kB) tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u in de verordening of Toelichting aanslag reclamebelasting winkelgebied Kerkbuurt (pdf, 169 kB). Ook mag u het contactformulier invullen. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.