Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht

In overleg met Vereniging Meubelboulevard Sliedrecht heeft de gemeenteraad op 30 januari 2018 de Verordening Reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht vastgesteld. Deze reclamebelasting is per 1 februari 2018 ingegaan.

Met een ondernemersfonds willen ondernemers het ondernemers- en verblijfsklimaat en de duurzame economische vitaliteit van het bedrijventerrein Nijverwaard versterken. De opbrengst van deze belasting gaat in een ondernemersfonds voor dit gebied. In een overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente hebben wij hierover afspraken vastgelegd.

Toelichting aanslag reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht (pdf, 167 kB)

Kosten

De kosten voor 2020 hangt af van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde en prijs

  • t/m € 200.000,- betaalt u € 1.000,-
  • € 200.001,- t/m € 500.000,- betaalt u € 1.500,-
  • € 500.000,- t/m € 1.500.000,- betaalt u € 2.000,-
  • meer dan € 1.500.000,- betaalt u € 3.000,-

Als geen WOZ-waarde kan worden vastgesteld voor 2020, omdat de onroerende zaak na 1 januari 2020 is ontstaan door nieuwbouw, samenvoeging of splitsing, dan bedraagt het tarief € 1.000 per jaar. U betaalt dan voor de volle resterende maanden.

Beheren ondernemersfonds

De Vereniging Meubelboulevard Sliedrecht beheerd het ondernemersfonds. Het doel is het bevorderen en vergroten van het financieel, organisatorisch en economisch draagvlak voor gezamenlijke activiteiten op bedrijventerrein Nijverwaard.

Reclameobject (openbare aankondiging)

U betaalt reclamebelasting als u op of bij een pand binnen het aangewezen gebied een openbare aankondiging heeft. Een aankondiging is een reclameobject op of bij een onroerende zaak die u vanaf de openbare weg ziet. Reclameobjecten zijn openbare aankondigingen in letters, symbolen of kleuren of een combinatie ervan. Een naambordje op de gevel is ook reclame.

Belastingplichtig

Als gebruiker van de onroerende zaak (WOZ-object) die in gebruik is als detailhandel en/of horeca betaalt u de aanslag reclamebelasting. Benzinestations of detailhandel gericht op autoverkoop of autoreparatie vallen hier niet onder.

Gebruikt u meerdere onroerende zaken, dan ontvangt u voor iedere onroerende zaak een aanslag. Iedere ondernemer die een openbare aankondiging heeft, betaalt mee. Zoals winkeliers, zakelijk dienstverleners, banken, horeca en andere reclamevoerders in het gebied. 

U betaalt reclamebelasting over de volle maanden van het belastingjaar waarin u uw bedrijf heeft. Stopt u tijdens het belastingjaar met uw bedrijf? Dan krijgt u de belasting over de resterende volle maanden van het belastingjaar terug. U moet dit wel melden. Bij leegstand betaalt de eigenaar van het pand reclamebelasting. Voorwaarde hierbij is wel dat op of bij de onroerende zaak 1 of meer openbare aankondigingen aanwezig zijn.

Vrijstelling reclamebelasting

De aankondiging op of bij een pand dat het pand te koop of te huur staat, is vrijgesteld van reclamebelasting.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken (pdf, 163 kB) tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u in de verordening of de Toelichting aanslag reclamebelasting Woonboulevard Sliedrecht (pdf, 99 kB). Ook mag u het contactformulier invullen. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.