Voorrang op een woning

Voor het aanvragen van voorrang maakt u een afspraak.

Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

Het is belangrijk dat:

 • u het probleem niet zelf hebt veroorzaakt
 • uw probleem niet was te verwachten
 • u laat zien dat u er alles aan heeft gedaan om uw probleem zelf op te lossen

Kosten

De aanvraag voor een voorrangsverklaring kost € 67,77. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij gepast contant geld. U krijgt géén geld terug. Ook niet als u geen voorrang krijgt.

Afhandeling

De afhandeling duurt een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van uw aanvraag. U krijgt een hierover altijd een brief. Daarin leest u de beslissing op uw aanvraag.

Geen voorrang

U krijgt geen voorrang op een woning als u:

 • woont op kamers of bij familie of vrienden
 • problemen of ruzie heeft met ouders of buren
 • wilt trouwen of samenwonen
 • wilt scheiden of uw relatie beëindigen
 • zwanger bent
 • een woning heeft die nu te klein/te groot is
 • een woning heeft met technisch gebreken/problemen
 • heimwee heeft naar uw oude buurt
 • uw woon-/werkafstand te groot vindt
 • terugkeert na uw woonverblijf in het buitenland 
 • de woning waar u nu woont vrijwillig heeft verkocht
 • weg moet uit uw de woning waar u nu woont, omdat
  - er een vonnis ligt van de rechter door huurschuld, overlast en/of criminele activiteiten
  - de termijn van een tijdelijk huurcontract afloopt of verlopen is
 • de reden om voorrang te vragen, zelf heeft veroorzaakt 
 • voldoende inschrijftijd (punten) heeft opgebouwd in Woonkeus om zelf voor een (flat)woning te slagen
 • na het ontstaan van de noodsituatie een sociale huurwoning heeft geweigerd 
Voorwaarden voorrang

Alleen in heel bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen. U moet in elk geval aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

 • u mag het probleem niet zelf hebben veroorzaakt
 • uw probleem was niet te verwachten
 • u bewijst at u zelf er alles aan gedaan heeft om uw probleem op te lossen
 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus

 Schrijf u in bij Woonkeus Drechtsteden

In het kort: u moet altijd eerst zelf actie ondernemen.

Denkt u recht te hebben op voorrang?

Beantwoord dan eerst de volgende vragen.
1. Staat u ingeschreven als woningzoekende?

 • ja: bij Woonkeus. Ga verder naar vraag 2
 • nee: u kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

2. Hebt u de afgelopen 8 weken gereageerd op het aanbod van alle geschikte woningen?

 • ja: ga verder naar vraag 3
 • nee: u kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

3. Woont u zelfstandig of gaat u weg uit een instelling beschermd wonen?

Het gaat om de volgende instellingen
ASVZ Humanitas   's Heeren Loo Zorggroep (Auriga)
het Babyhuis Jados (IVA)   Safegroup Vrouwenopvang
Eddee Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest   Siriz / het Timohuis
Eleos Miro Thuis   Syndion
Enver Nitzana Vrouwenopvang   Timon
De Hoop GGZ Parnassia Groep/Antes zorg   Yulius
 • ja: ga verder naar vraag 4
 • nee: u kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

4. Staat u 3 jaar of langer ingeschreven als inwoner van de regio Drechtsteden? Of heeft u in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar in deze regio gewoond?

 • ja: ga verder naar vraag 5
 • nee: u kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

5. Wij houden ons aan de inkomensgrenzen voor toegang tot de sociale huursector. Per 1 januari 2022 maken wij onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens:

 • inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 40.765
 • inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 45.014

Bij het bepalen van het inkomen toetsen wij niet op het vermogen. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

 • voldoet u aan de voorwaarden? Ga verder naar vraag 6
 • is uw inkomen te hoog? U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

6. Hebt u de Nederlandse nationaliteit of bent u in het bezit van een geldige verblijfsvergunning?

 • ja.
 • nee: u kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling
Regelen

Als u aan alle voorwaarden voldoet, belt u gemeente Dordrecht via 14 078 om een afspraak te maken. Een medewerker van de Stadswinkel neemt uw situatie met u door en maakt als het kan een afspraak voor de aanvraag. U komt dan naar het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht) voor het inleveren en betalen van uw aanvraag.

Meenemen

Bij uw afspraak in de Stadswinkel van gemeente Dordrecht (Spuiboulevard 300) neemt u bewijs mee.

Bij klachten over uw gezondheid: 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • verklaring van een arts of specialist of
 • rapport Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Bij bedreiging of mishandeling: 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • uw aangifte bij de politie

Bij financiële problemen: 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • schriftelijke reden waarom uw inkomsten minder zijn geworden (bijvoorbeeld een ontslagbrief)
 • gegevens over uw inkomen van dit moment per maand
 • gegevens over uw inkomen per maand vóórdat u minder inkomsten kreeg
 • bewijs van de kosten van uw hypotheek per maand (bruto en netto)
 • mogelijk het bewijs van uw bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • bewijs van uw kosten voor elektriciteit, gas en water

Bij dakloosheid buiten uw schuld zoals bij (grote) ramp of brand): 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bewijs dat u niet meer in de woning kan wonen (onbewoonbaar)
Heeft u voorrang?

Dan:

 • mag u tot 3 maanden (of korter; hangt af van uw situatie) zelf zoeken in het woningaanbod op Woonkeus of
 • krijgt u een woning aangeboden via 1 van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden

Let op!

 • u mag een geschikte woning niet weigeren
 • u krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning
Voorrang gaat niet door (vervalt)

Voorrang op een woning gaat niet door (vervalt) als u:

 • een woning weigert of  
 • niet reageert op een aanbod voor een woning

U krijgt van de gemeente géén bericht als uw voorrang niet door gaat. Ook kunt u daar geen bezwaar tegen maken. Deze voorwaarden leest u ook in de brief waarin staat dat u voorrang op een woning heeft gekregen.  

Heeft u vragen?

Vul het contactformulier in als u een vraag heeft over de voorrangsregeling. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.