Koopzondagen, informatie

Winkels mogen per jaar 12 zon- en feestdagen geopend zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de koopzondagen vast.

Zondagopenstelling

De zondagopenstelling geldt een bepaald gebied. U bent als winkelier niet verplicht om op de aangewezen koopzondagen uw winkel te openen. U kunt in aanmerking komen voor een ontheffing in geval van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, zoals een jubileum.

Wanneer is het koopzondag in Sliedrecht?

Alleen voor Bedrijventerrein De Nijverwaard:

  • 1 maart
  • 5 april
  • 13 april (2e Paasdag)
  • 3 mei
  • 21 mei (Hemelvaartsdag)
  • 1 juni (2e Pinksterdag)
  • 6 september

Hoe vraag ik een ontheffing voor een koopzondag aan?

U vraagt een ontheffing schriftelijk aan bij: Gemeente Sliedrecht t.a.v. afdeling Samenleving en Bestuur Postbus 16 3360 AA Sliedrecht In uw aanvraag vermeldt u de datum, het tijdstip en de reden van uw aanvraag voor ontheffing.

Wordt mijn aanvraag voor een ontheffing altijd verleend?

Afzonderlijke winkels kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing in geval van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een jubileum. Ontheffing wordt in ieder geval niet verleend als er op zodanige wijze geluid wordt gemaakt, dat het op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is. Ook als de godsdienstuitoefening van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in hun gebruik zal worden gestoord of gehinderd, wordt er geen ontheffing verleend.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: