Subsidie & leningen

  • Blijverslening

    Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Mensen willen ook steeds vaker oud worden in de woning en woonomgeving waar ze nu wonen. Maar met het ouder worden neemt ook de vraag naar zorg toe. Door het aanpassen van de woning is het toch mogelijk om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen.

  • Duurzaamheidslening

    Duurzaamheidslening: bespaar energie én geld. Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? De gemeente Sliedrecht helpt u duurzaam te (ver)bouwen en maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing. Met de Duurzaamheidslening kunt u bij de gemeente Sliedrecht geld lenen om uw woning energiezuinig te maken.

  • Subsidie aanvragen

    Het is voor organisaties mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Sliedrecht. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten organisaties voldoen aan de eisen en criteria die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht.