Toeslagen

  • Bijzondere bijstand

    Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in de kosten die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen en die niet of niet helemaal vergoed worden via een andere regeling of verzekering. Per 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand ingrijpend gewijzigd.

  • Huurtoeslag

    Huurtoeslag, voorheen de huursubsidie, is een bijdrage in de huurlasten vanuit de overheid. Deze toeslag is bestemd voor mensen die moeite hebben hun maandelijkse huurlasten te betalen.

  • Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

    Als u werkt en uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, dan kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten; u betaalt zelf een eigen bijdrage. Heeft u geen werk, maar maakt u wel gebruik van kinderopvangvoorzieningen, dan kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage die de Belastingdienst u in rekening brengt. Deze tegemoetkoming in de eigen bijdrage vraagt u aan bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Let op dat u veranderingen in uw woon-, leef- en inkomenssituatie altijd direct doorgeeft aan de Sociale Dienst Drechtsteden en de Belastingdienst.