Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Stemmen met visuele beperking

Zelfstandig stemmen met een visuele beperking in Sliedrecht

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Sliedrecht is één van de twaalf gemeentes in Nederland, en binnen de Drechtsteden zelfs de enige, waar mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Dit gebeurt met behulp van een mal met audio-ondersteuning.

Mal met audio-ondersteuning

Waarom zelfstandig stemmen?

Als u een visuele beperking hebt, hebt u het recht om zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, uw stem uit te brengen. Net als ieder ander in Nederland. Zelfstandig kunnen stemmen is een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft ondertekend. Het recht om uw stem in het geheim te kunnen uitbrengen is bovendien vastgelegd in de Kieswet.

Hoe werken de stemmal en de soundbox?

Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

Ook mensen met een visuele beperking die niet in Sliedrecht wonen, kunnen voor de Provinciale Staten met deze methode in één van de deelnemende gemeenten hun stem uitbrengen. Let op! Stemmen voor het Waterschap kan alleen in de gemeente Sliedrecht voor Waterschap Rivierenland. Meer informatie hierover is te vinden op www.oogvereniging.nl/stemmen.

Stembureau

Het stembureau in Sliedrecht waar mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen is in het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 te Sliedrecht.