Spelen, sporten en ontmoeten

Op dinsdag 10 mei 2016 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte in Sliedrecht vastgesteld. Maar wat betekent dit nu? Samengevat willen we zorgen dat ieder kind op een veilige en aangename manier in de eigen buurt kan spelen. Hiermee wordt gestimuleerd dat kinderen, ouders en ouderen elkaar in de wijk kunnen ontmoeten.

Tekening speelplaatsDe focus ligt op kwaliteit van speelplekken in plaats van kwantiteit. Fasegewijs worden 105 sport- en speelplekken samengevoegd tot 66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen. Dit gaan we in vijf jaar doen.

Soms betekent dit wachten totdat de buurt aan de beurt is maar we houden er wel de vaart in.

Waarom het aantal speelplekken verminderen?

Uit onderzoek blijkt dat er een onevenredige verdeling van speelvoorzieningen is over buurten én over verschillende leeftijdscategorieën. Zo zijn er in sommige buurten diverse speelplekken waar weinig kinderen in de buurt (meer) wonen. Ook zijn er speelplekken met slechts één of enkele toestellen, soms verscholen achter woningen zodat ze alleen voor een zeer beperkt aantal kinderen een functie hebben.

In de uitwerking is niet uit het oog verloren dat er dicht bij huis een simpele speelruimte moet zijn voor jonge kinderen, maar ook voor oudere kinderen op niet meer dan een paar minuten lopen van huis. Er moet een echt gave sport- en speelplek te vinden zijn waar aandacht wordt besteed aan ontmoeting zodat kinderen, jeugdigen, jongeren en volwassenen elkaar daar kunnen ontmoeten.

Een centrale speelplek in de buurt is zoveel mogelijk geschikt voor zowel kinderen, jeugdigen als jongeren (0-18 jaar). Naast centrale speelplekken zijn er gedeelten van buurten waar (nog) zoveel kinderen van 0 tot en met 5 jaar wonen (meestal meer dan 20) dat er een speelplek voor hen nodig is. Hier komen de zogenoemde steunplekken.

Op de speelplekken die verdwijnen, komen meestal speelprikkels terug. Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden. Voorbeelden zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook kan gedacht worden aan knikkerpotjes, stapstenen, spellen die op tegels worden geplakt (pleinplakkers) en dergelijke.