Sport en Bewegen

De gemeente Sliedrecht wil zoveel mogelijk inwoners -vanaf jeugdige leeftijd- op een verantwoorde en veilige manier kunnen laten deelnemen aan sporten en bewegen. De gemeente zoekt dan ook nadrukkelijk naar afstemming van activiteiten tussen onderwijs, jongerenwerk en het verenigingsleven.

Sliedrecht omschrijft haar ambities op het gebied van sport in de Integrale Beleidsnota Sport (pdf, 480 Kb) en het bijhorende Actieplan (pdf, 156 Kb).

Sportveld in Sliedrecht

Sporten in Sliedrecht

Sport- en beweegaanbieders

  • Sportverenigingen in Sliedrecht

Bent u op zoek naar een sportvereniging bij u in de buurt? Of wilt u weten welke sportverenigingen er in Sliedrecht actief zijn? In de gemeentegids vind u alle sportverenigingen in Sliedrecht.

Binnen Sliedrecht wordt vanuit zowel verenigingen als de gemeente nauw samengewerkt met de Stichting Sportraad Sliedrecht. De Sportraad heeft als doel om op basis van samenwerking met alle Sliedrechtse sportverenigingen de sportbeoefening te bevorderen binnen de gemeente. Voor meer informatie over de Sportraad, vertrouwenspersoon en een sportkalender zie http://sportraad-sliedrecht.nl/.

Voor jongeren tussen 6 en 21 jaar biedt SOJS naast culturele workshops ook diverse beweegactiviteiten aan. De combinatiefunctionaris, te samen met het sport promo team, legt nadrukkelijk de verbinding tussen onderwijs en sport, om het sport- en beweeggedrag onder jongeren te bevorderen. Op http://sojs.nl/ is meer informatie te vinden over activiteiten van SOJS.

Ook Stichting Welzijnswerk Sliedrecht biedt diverse beweegactiviteiten aan, gericht op de oudere doelgroep. De website http://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we-2/activiteiten/beweging biedt een overzicht van het beweegaanbod. De sociale kaart van SWS geeft daarnaast inzicht in alle sport- en beweegaanbieders.

Een sportaccommodatie huren

  • Sporthallen in Sliedrecht

In Sliedrecht hebben we diverse sporthallen; De Stoep (kleine en een grote zaal), De Valk (kleine en een grote zaal), 't Crayenest, De Sprong, De Lockhorst (exploitatie door Optisport) en sporthal Benedenveer. Naast het inhuren van een sporthal is het mogelijk het ijsbaanterrein te huren voor buitenactiviteiten.

  • Aanvragen

Wilt u als particulier of als vereniging een sporthal huren, ga dan naar de website sliedrecht.accommodatiehuur.nl. Voor andere vragen kunt u mailen naar sportaccommodaties@sliedrecht.nl of bellen met (0184) 419 459.

Toegankelijkheid sportvoorzieningen

Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten, ongeacht de financiële situatie. Via het SMS kinderfonds (uitgevoerd door Stichting Leergeld) ondersteunen we kinderen tussen de 4 en 18 jaar om deelname aan sport mogelijk te maken. Ook heeft Stichting Leerfonds een Talentenfonds. Hiermee geven ze financiële ondersteuning aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben zodat ze hun talent (verder) kunnen ontwikkelen op het gebied van educatie, sport of kunstzinnige- en culturele vorming. Meer informatie vindt u op www.leergelddrechtsteden.nl.

Naast Stichting Leergeld kennen we in Sliedrecht Stichting JA (Jeugd Actief). Een stichting die zich eveneens inzet voor sportdeelname van kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarvan de ouder(s) minder middelen ter beschikking hebben. Stichting JA zet zich o.a. in voor kinderen die buiten de regeling van Stichting Leergeld Drechtsteden vallen, maar waarvan de ouders in financiële problemen verkeren. Meer informatie vindt u op http://jasliedrecht.nl/.

Sport subsidies

Wilt u weten of uw sportvereniging in aanmerking komt voor een subsidie? Of wilt u namens uw sportvereniging een subsidie aanvragen? Hier vindt u alles over het gemeentelijke subsidiebeleid.