Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Subsidies voor activiteiten

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat er voor iedereen voldoende activiteiten in de buurt zijn. En dat ieder kind moet kunnen sporten. Daarom zijn er subsidies en andere financiële hulp.

Stichting Leergeld

Ieder kind moet kunnen sporten. Ook als u niet zoveel geld hebt. Stichting Leergeld kan hierbij helpen. Deze stichting geeft kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om mee te doen met activiteiten op en buiten school. Ze helpen bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een fiets. Of om lid te worden van een sportvereniging. Kijk voor meer informatie op www.leergelddrechtsteden.nl.

Voor inwoners: activiteitensubsidie buurtinitiatieven

Wilt u eenmalig een sportactiviteit organiseren in de buurt? Of een spelmiddag of buurtbarbecue? Dan kunt u bij de gemeente Sliedrecht een subsidie aanvragen. Dit is de eenmalige activiteitensubsidie buurtinitiatieven.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de activiteit is vrij en openbaar toegankelijk  
 • de activiteit draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen mensen uit de buurt, de wijk of het dorp
 • het initiatief heeft steun van de inwoners uit de buurt, de wijk of het dorp
 • u zorgt als het nodig is voor de juiste vergunningen en ontheffingen
 • u doet de aanvraag uiterlijk 3 weken voor de start van de activiteit

U kunt subsidie krijgen voor:

 • het huren van materialen, zoals statafels, partytenten, spellen of een springkussen
 • knutselmateriaal zoals verf, potloden en kwasten
 • drukwerk
 • legeskosten

U krijgt geen subsidie voor:

 • het kopen van materialen, zoals barbecues, statafels, gereedschap of kleding
 • het betalen van artiesten
 • vergoedingen voor vrijwilligers
 • eten en drinken

Wilt u een subsidie aanvragen voor een activiteit bij u in de buurt? Vul dan het aanvraagformulier activiteitensubsidie bewonersinitiatieven in. Doe er ook een activiteitenplan bij. Hierin staat welke activiteiten u organiseert en met welk doel. Plus een overzicht van de inkomsten en uitgaven (begroting).
Let op: de gemeente heeft elk jaar een beperkt budget voor inwonersinitiatieven. Als het op is, geven we dat jaar geen subsidie meer. Een aanvraag is geen garantie dat u de subsidie krijgt.

Voor sportverenigingen: activiteitensubsidie sport 

Sportverenigingen zijn belangrijk voor goed en veilig sporten in Sliedrecht. Sportverenigingen kunnen daarom subsidie aanvragen bij de gemeente. We kijken dan of uw vereniging bijdraagt aan de ambities uit de sportnota:

 • alle inwoners van Sliedrecht kunnen hun leven lang sporten en bewegen
 • sportverenigingen zijn toekomstbestendig en spelen een maatschappelijke rol
 • de sportinfrastructuur is functioneel, op orde en duurzaam

Voor de activiteitensubsidie sport gelden de volgende voorwaarden:

 • de sportactiviteiten richten zich op breedtesport, niet op topsport
 • de activiteiten zijn niet bedoeld om winst te maken (niet-commerciële basis)
 • de vereniging zorgt voor een veilige sportomgeving
 • de vereniging houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen
 • de sportvereniging geeft aan wat ze doet bij betalingsachterstanden van jongeren
 • sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie nemen als het kan duurzame maatregelen

U moet de aanvraag doen voor 1 juli van het jaar voordat de activiteiten beginnen. Meer informatie staat op het Aanvraagformulier activiteitensubsidie sportverenigingen 2021, (pdf (238kB)

Verantwoording subsidie (vaststelling)

Krijgt u subsidie? Dan moet u na afloop een verzoek doen tot vaststelling. Dit moet binnen 13 weken na de activiteiten. Zo kunnen we zien dat de activiteiten waarvoor u een subsidie heeft gekregen ook echt zijn uitgevoerd. U sluit bijvoorbeeld rekeningen bij en een verslag. Is uw verzoek te laat? Dan kunnen we de subsidie die u heeft gehad terug vragen.

Subsidies tot € 5.000 stelt het college direct vast. U hoeft hiervoor dus geen verzoek tot vaststelling te doen. Behalve als dit in de subsidiebeschikking staat.

Aanvraag vaststelling subsidie