Wijken in Sliedrecht

Verbetering van leefbaarheid en veiligheid in alle woonwijken. Met dat doel werd 'wijkgericht werken' in Sliedrecht opgezet. Wijkgericht Werken richt zich op het samenkomen, ontmoetingen in de wijk en het met elkaar in gesprek gaan in de wijk. Bewoners, politie, jongerenwerk en gemeente werken samen aan realisering van wensen en oplossingen voor problemen en streven naar vergroting van het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor hun woonomgeving. Sliedrecht is verdeeld in drie gebieden (wijken): Sliedrecht Centrum, Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. Elke wijk heeft een wijkplatform.

Wijkcoördinatoren

De gemeentelijke wijkcoördinatoren voor Sliedrecht zijn de heer K.J. van Zwienen (Sliedrecht Centrum en Sliedrecht Oost) en mevrouw M.J. Collewijn-Wijers (Sliedrecht West), bereikbaar via telefoonnummer (0184) 495 900.

Wat is een wijkplatform?

Een wijkplatform bestaat uit bewoners uit de wijk die vrijwillig opkomen voor de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. Regelmatig vinden er contacten plaats met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie omtrent de leefbaarheid in de wijk.

Wat doet het wijkplatform?

Het wijkplatform werkt aan de leefbaarheid in de wijk. Het gaat bijvoorbeeld over de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Afstemming tussen bewoners en voor de wijk belangrijke partijen wordt bevorderd. Het wijkplatform staat in contact met gemeente, woningbouwstichting en politie, om zo signalen uit de wijk terug te koppelen en samen op te lossen. Minimaal 4x per jaar komt het wijkplatform bijeen in een vergadering.

Waar vind ik meer informatie over de wijk Sliedrecht Centrum?

Voor meer informatie over de wijk Sliedrecht Centrum, het jaarplan of andere specifieke informatie kijkt u op de website of neemt u contact op via e-mail: Wijkplatformcentrum@Sliedrecht.nl.

Waar vind ik meer informatie over de wijk Sliedrecht West?

Voor meer informatie over de wijk Sliedrecht West, het jaarplan of andere specifieke informatie kijkt u op de website of neemt u contact op via e-mail: Wijkplatformwest@Sliedrecht.nl.

Waar vind ik meer informatie over de wijk Sliedrecht Oost?

Voor meer informatie over de wijk Sliedrecht Oost, het jaarplan of andere specifieke informatie kijkt u op de website of neemt u contact op via e-mail: Wijkplatformoost@Sliedrecht.nl.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeentelijke wijkcoördinatoren de heer K.J. van Zwienen en mevrouw M.J. Collewijn-Wijers via telefoonnummer (0184) 495 900.