Direct naar

 • Adviesraad Sociaal Domein

 • Het Bonkelaarhuis

  Hét startpunt voor hulp en ondersteuning

 • Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

  De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert voor Dordrecht en de overige Drechtsteden taken uit, die te maken hebben met werk, inkomen en zorg. In deze pagina krijgt u antwoord op de 10 meest gestelde vragen aan de SDD.

 • SOJS en Elektra

  Elektra is een jongerencentrum in Sliedrecht. Het centrum wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur; de Stichting Open Jeugdwerk.

 • Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

  De Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ondersteunt mensen bij het maatschappelijk functioneren op tal van terreinen door het geven van informatie, advies, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning, dienstverlening en sociaal cultureel werk.

 • Vertrouwenspersoon Wmo en Jeugd

  De gemeente Sliedrecht probeert de inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij haar taken voor jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en doet er veel aan om dat goed te laten verlopen.