Kinderen tot 4 jaar

Informatie over peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

Peuteropvang

1. Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is een voorziening voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Onder professionele begeleiding kunnen de peuters twee dagdelen per week komen leren en spelen. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters.

2. Komt mijn kind in aanmerking voor peuteropvang?

Iedere peuter kan naar de peuteropvang!

Indien u geen betaald werk heeft, of slechts één van de ouders/verzorgers in uw gezin een betaalde baan heeft, komt uw kind in aanmerking voor een door de gemeente gesubsidieerde plek. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij een van de twee onderstaande organisaties. Naast de gemeentelijke bijdrage geldt een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers conform de Rijksregeling voor kinderopvangtoeslag. Let op: de aanvraag verloopt via de peuteropvang-organisaties.

Indien beide ouders werken, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U betaalt een bruto bedrag en ontvangt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag.

3. Aanbod

Sliedrecht kent twee gecertificeerde voorscholen: Eigenwijs Kinderopvang en Wasko Kinderopvang. Beide organisaties in Sliedrecht voldoen aan de eisen die door de Wet kinderopvang worden gesteld. Mede hierdoor is de peuteropvang voor uw kind een veilige plek om te spelen en te leren. Voor meer informatie over de voorscholen in onze gemeente verwijzen wij u naar onderstaande websites:

Voor- en vroegschoolse educatie

1. Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

Voor – en vroegschoolse educatie is bedoeld voor peuters en kleuters die een achterstand hebben in de Nederlandse taalontwikkeling. In de VVE leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan een (verdere) achterstand in de taalontwikkeling van uw kind worden voorkomen, of kan uw kind een bestaande achterstand inhalen. Zonder achterstand maakt uw kind de beste start op de basisschool. Hiervoor bestaan speciale programma's die worden aangeboden op de peuteropvang en op school. Er zijn wettelijke regels opgesteld om te zorgen dat de kwaliteit van voorschoolse educatie goed is.

Er wordt onderscheid gemaakt in voor- en vroegschoolse educatie:
Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zij ontvangen VVE op de peuteropvang of bij de kinderopvang.
Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Tussen de voorscholen en basisscholen vindt afstemming plaats om een zo groot mogelijk effect te behalen.

2. Komt mijn kind in aanmerking voor VVE?

Kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal komen in aanmerking voor VVE. Een kind mag deelnemen aan het VVE aanbod, als het minimaal 2,5 jaar oud is, in Sliedrecht woont en het consultatiebureau (CJG) een VVE-indicatie afgeeft. Het is ook mogelijk dat uw kind al deelneemt aan de peuteropvang en deze organisatie contact opneemt met het consultatiebureau. Het consultatiebureau beantwoordt uw vragen hierover graag. Met de VVE-indicatie kunt u zich aanmelden bij een peuteropvang-locatie van uw keuze in Sliedrecht. Het consultatiebureau kan u informatie geven over de voorscholen in uw buurt.

3. Aanbod

Sliedrecht kent twee gecertificeerde voorscholen die VVE aanbieden: Eigenwijs Kinderopvang en Wasko Kinderopvang. Beide organisaties hebben meerdere locaties in Sliedrecht en zijn gecertificeerd om het VVE-programma uit te voeren. Voor meer informatie over de voorscholen in Sliedrecht verwijzen wij u naar onderstaande websites:

Kinderopvang

1. Wat is kinderopvang?

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang:

  • Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kinderopvangorganisatie of gastouder kan dagopvang bieden. Staat de kinderopvangorganisatie of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
  • Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Ook hier is een kinderopvangorganisatie of gastouder geschikt. Staat de kinderopvangorganisatie of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
  • Tussenschoolse opvang is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. U kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. De school of aanbieder mag bepalen hoe hoog die bijdrage is.

2. Kinderopvangtoeslag

Ouders die beiden werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor ze maandelijks via de belasting geld voor de peuteropvang, kinderdagopvang, gastouder of BSO terug krijgen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de peuteropvang, kinderdagopvang, gastouder of BSO geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

3. Aanbod

Voor een actueel overzicht van alle geregistreerde aanbieders van kinderopvang, kunt u de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen raadplegen.