Kinderen van 4 tot 12 jaar

Informatie over basisonderwijs.

Basisonderwijs

Openbaar onderwijs

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht (OPOPS) is het bestuur van alle openbare scholen in Sliedrecht en Papendrecht. OPOPS heeft drie scholen in Sliedrecht. Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten.

Openbare basisschool de Wilgen Openbare basisschool Roald Dahl Henri Dunant School

Christelijk onderwijs

De drie scholen van de Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (VCOPS) kenmerken zich door méér te bieden dan alleen goed onderwijs. De drie scholen ademen een sfeer uit die getekend wordt door de christelijke identiteit. Maar naast de gezamenlijke uitgangspunten heeft iedere school ook een eigen gezicht, een eigen sfeer en een eigen karakter.

Chr. basisschool Pr. Willem-Alexander Chr. basisschool Oranje-Nassau Anne de Vriesschool

Reformatorisch onderwijs

De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool, die haar onderwijs en opvoeding vanuit een christelijke identiteit vormgeeft. Het reformatorisch onderwijs is gebaseerd op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De school ziet het als haar opdracht om bij te dragen aan de opvoeding en de vorming van leerlingen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan, maar allermeest dat zij tot Gods eer en in liefde tot hun naaste leven.

Johannes Calvijnschool