Speciaal onderwijs

Voor kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag zijn er speciale scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Kinderen met leer- of gedragsprobleem kunnen naar een school voor speciaal basis onderwijs . Kinderen met een verstandelijke beperking, lichamelijke of meervoudige beperking of  die langdurig ziek zijn, kunnen naar een school voor speciaal onderwijs.

Om toegelaten te kunnen worden tot school Bleyburgh is een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig van het samenwerkingsverband (SWV) uit de regio waar de leerling woont.

Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON)

SPON (Stichting Specialisten in Passend Onderwijs) biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziek zijn. SPON vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs. De scholen streven naar een vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Er wordt expertise geboden op het gebied van aangepast onderwijs, (para)medische zorg en persoonlijke ondersteuning. De leerlingen worden voorbereid op een overstap naar vervolgonderwijs, een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding.

School Bleyburgh SO en VSO

School Bleyburgh is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen die heel veel moeite hebben met het leren (ZML) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. School Bleyburgh zijn specialist in het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Voor leerlingen die naast hun beperking bekend zijn met autisme bieden we extra begeleiding en bestaan er speciale auti-structuur groepen.

Bleyburghschool

Speciaal basis onderwijs (SBO)

SBO De Akker

De Akker is een school voor speciaal basisonderwijs met locaties in Sliedrecht en Werkendam. SBO de Akker is één van de drie scholen van de Stichting tot het verstrekken van Speciaal Onderwijs op Reformatorische grondslag in de regio Zuid-Holland-Zuid. Deze school is er voor kinderen die meer speciale zorg, begeleiding en aandacht nodig hebben dan de basisschool hen kan bieden.

SBO de Akker

ZML De Rank

De Rank is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). De Rank is één van de drie scholen van de Stichting tot het verstrekken van Speciaal Onderwijs op Reformatorische grondslag in de regio Zuid-Holland-Zuid. De deuren van de school staan open voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het ZML-onderwijs. Daarnaast worden ook leerlingen met een meervoudige handicap (dus zowel lichamelijk als verstandelijk) toegelaten tot de school.

ZML De Rank