Blijverslening

Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Mensen willen ook steeds vaker oud worden in de woning en woonomgeving waar ze nu wonen. Maar met het ouder worden neemt ook de vraag naar zorg toe. Door het aanpassen van de woning is het toch mogelijk om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Met de Blijverslening wil de gemeente Sliedrecht met name de oudere eigenaren-bewoners  stimuleren hun bestaande woning (anticiperend op de toekomst) levensloopbestendig te maken. Ook jongeren met een eigen koopwoning kunnen hierop een beroep doen. Met de Blijverslening kunnen eigenaren-bewoners over de financiële middelen beschikken, om tegen een lage rente en gunstige voorwaarden, hun bestaande woning levensloopbestendig te maken of om hun woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag.

Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016

De gemeente Sliedrecht heeft een Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 opgesteld waarin de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen om voor de Blijverslening in aanmerking te komen. In de verordening staat o.a.:

 • de doelgroep
 • de hoofdsom van de lening
 • welke maatregelen in aanmerking komen
 • de te stellen zekerheid (hypotheek of onderhandse akte)
 • of er gebruik wordt gemaakt van een bouwkrediet

Voorbeelden van maatregelen

In een levensloopbestendige woning zijn meestal de drempels verwijderd of verlaagd. De trap heeft leuningen en is geschikt (gemaakt) voor een traplift. De badkamer heeft een veilige (inloop)douche en een tweede toilet. Ziet u de noodzaak om uw woning geschikt te maken voor een rolstoel? In dat geval zijn deuren net iets breder en kunnen deze makkelijker worden aangesloten op een automatische deuropener. Als er voldoende ruimte is, dan kunnen beneden kamers geschikt gemaakt worden om te dienen als slaapkamer en badkamer.

In onderstaande bijlagen behorende bij en deel uitmakende van Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 vindt u het gehele pakket aan maatregelen.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de maatregelen kan hierover een Woonkeur Advies worden gevraagd bij SKW Certificatie, gevestigd te Geldermalsen, dan wel bij een van haar WoonKeur Adviseurs. Dit is echter niet verplicht. De kosten hiervan kunnen ook uit de  Blijverslening worden betaald.

Voorwaarden en kenmerken op hoofdlijnen

 • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning, die is gebouwd voor 1 januari 2016.
 • De Blijverslening wordt consumptief en hypothecair verstrekt.
 • Voor een Blijverslening consumptief geldt een leeftijdsgrens, de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar.
 • Voor een Blijverslening hypothecair geldt geen leeftijdsgrens.
 • De hoogte van de Blijverslening consumptief is maximaal € 10.000,- met een minimum van € 2.500,- en heeft een looptijd van 10 jaar.
 • De hoogte van de Blijverslening hypothecair is maximaal € 30.000,-, met een minimum van € 2.500,-. Tot een bedrag van € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar en voor een bedrag hoger dan € 10.000,- 20 jaar.
 • Blijverslening heeft aantrekkelijke rente. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag bij SVn en staat de gehele looptijd vast.
 • De rente over de Blijverslening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maand annuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets SVn.
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), met een minimum van € 250,-.

Hoe vraag ik een blijverslening aan?

 1. Vul het Aanvraagformulier Blijverslening (pdf, 36 kB) in en stuur deze naar de gemeente. U dient hier ook offertes bij aan te leveren voor de geplande maatregelen.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening.
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de lening bij SVn aan te vragen voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Hierin staat het maximale bedrag dat voor de Blijverslening is toegekend en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening.
 4. De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
 5. SVN stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten.

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Sliedrecht
Afdeling Ruimte, team VROM
T.a.v. mw. I. Verkerk
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook bellen naar de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 962 of 495 968 of stuur een email naar gemeente@sliedrecht.nl. Bij de receptie in de hal van het gemeentekantoor ligt documentatie over de Blijverslening.

Meer informatie over de Blijverslening op www.Svn.nl.