Hulp en ondersteuning (Wmo)

 • Blijverslening

  Met de Blijverslening kunt u als huiseigenaar uw woning geschikt maken voor de toekomst. Zodat u er kunt blijven wonen als u ouder wordt en bijvoorbeeld niet meer goed kunt lopen. Levensloopbestendig noemen we dat.

 • Geldkrant Sliedrecht

  Rondkomen met weinig geld? Dat valt soms niet mee. Niet iedereen weet dat er in Sliedrecht verschillende voorzieningen zijn, waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken.

 • Het Bonkelaarhuis

  Hét startpunt voor hulp en ondersteuning

 • Mantelzorgpunt Sliedrecht

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

 • Vertrouwenspersoon Wmo en Jeugd

  De gemeente Sliedrecht probeert de inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij haar taken voor jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en doet er veel aan om dat goed te laten verlopen.

 • Vervoer, Drechthopper, kosten ander vervoer

  Heeft u door ziekte of handicap moeite om zich te verplaatsen? En kunt u geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer, of niet meer fietsen of met de brommer rijden? De Hulpwijzer Drechtsteden helpt u bij het zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld collectief vervoer zijn. Of een individueel vervoermiddel waarmee u zelfstandig op pad kunt.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt onder andere dat u, als u niet (meer) zelfstandig kunt functioneren, hulp krijgt bij het vinden van een oplossing. Wanneer u door uw leeftijd, ziekte of handicap beperkt bent in uw mogelijkheden dan kunt u in terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voor advies en ondersteuning.

 • Wmo

  In Sliedrecht willen we dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 • Wmo-loket Sliedrecht

  Het Bonkelaarhuis informeert, adviseert en ondersteunt inwoners van de gemeente Sliedrecht bij hun aanvraag voor o.a. bijzondere bijstand, hulp bij het huishouden, mantelzorg, kinderopvang, inburgering en Wmo-voorzieningen. Huisvesting voor ouderen, informatie over zorg aanvragen. De uitvoering verloopt in nauwe samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden.