Mantelzorgpunt Sliedrecht

Wat zijn mantelzorgers?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Mantelzorgers in Sliedrecht

Eén op de tien inwoners van Sliedrecht heeft te maken heeft met mantelzorg? De zorg die mantelzorgers geven, kan heel verschillend zijn: emotionele ondersteuning, meegaan naar het ziekenhuis, regelen van afspraken, verzorgen van de financiële administratie of post. Hulp bieden bij het wassen en aankleden of boodschappen doen.

Waar vind ik Mantelzorgpunt Sliedrecht?

U vindt Mantelzorgpunt Sliedrecht in Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7. Telefoon (0184) 42 05 39. Open op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website Mantelzorgpunt Sliedrecht.