Wmo-loket Sliedrecht

Het Bonkelaarhuis informeert, adviseert en ondersteunt inwoners van de gemeente Sliedrecht bij hun aanvraag voor o.a. bijzondere bijstand, hulp bij het huishouden, mantelzorg, kinderopvang, inburgering en Wmo-voorzieningen. Huisvesting voor ouderen, informatie over zorg aanvragen. De uitvoering verloopt in nauwe samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Voor welke voorzieningen kan ik terecht bij het Wmo-loket?

Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg zoals:

  • vervoer
  • rolstoelen
  • hulp bij het huishouden
  • huisvesting ouderen
  • informatie over zorg

Bij het aanvragen van een voorziening kiest u voor een voorziening in natura of voor een persoonsgebonden budget.

Hoe kan ik een Wmo-voorziening aanvragen?

U kunt een Wmo-voorziening aanvragen bij het Wmo-loket in het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7, Sliedrecht, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur of telefonisch aanvragen via (0184) 420 539.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor individuele voorzieningen van de Wmo in aanmerking te komen?

De volgende voorwaarden gelden bij de aanvraag voor een Wmo-voorziening:

  • U kunt een voorziening, hulpmiddel of vergoeding van kosten alleen voor uzelf aanvragen
  • U moet de voorziening langer dan zes maanden nodig hebben
  • De voorziening moet medisch noodzakelijk zijn
  • De voorziening mag niet “algemeen gebruikelijk” zijn

Waar is het Wmo-loket gevestigd?

Het Bonkelaarhuis is gevestigd aan het Bonkelaarplein 7. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur. Of bel voor een afspraak: (0184) 420 539. Mailen kan ook: info@sociaalteamsliedrecht.nl.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning vindt u op de website van de Rijksoverheid over de Wmo en de Sociale Dienst Drechtsteden.