Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN)

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) is een onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het LdH ZWN richt zijn aandacht op kwetsbare mensen (mensen zonder helper) in de samenleving en spant zich in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven of zij zorgen ervoor dat mensen weer zo snel mogelijk zelfstandig worden. Het LdH ZWN wil mensen een veilig thuis bieden.

Leger des Heils

Het werk van het Leger des Heils is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Het Leger des Heils doet een beroep op de samenleving om deze waarden te realiseren. Het LdH ZWN ontleent haar kracht onder andere aan haar medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens. Gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener is hierbij het uitgangspunt.

Welke diensten biedt het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) mij?

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) biedt u allerlei diensten op het gebied van hulpverlening.

Hierbij gaat het om:

 • verzorging en verplegingā—¦zorgcentrum de Linde
 • opvangā—¦'outreachende' hulpverlening (hulp aan mensen die op straat slapen)
  • dagopvang (ontmoeting, postadressen, was, spreekuren)
  • nachtopvang (bed, bad, brood)
  • 24-uurs voorziening
 • langdurig verblijf (wonen in een instelling voor beschermd wonen)
 • Werk en Vrije tijd voor Iedereen: werk- en vrijetijdsprojecten in samenwerking met lokale en regionale instellingen en ondernemers op weg naar (betaald) werk en een zinvolle dagbesteding
 • ambulante woonbegeleiding
  • begeleiding aan huis voor ex-dak- en thuislozen of mensen die dakloos dreigen te raken
  • gezinsondersteuning door middel van ‘10’ voor Toekomst, een door het Leger des Heils ontwikkelde intensieve vorm van ondersteuning en begeleiding voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het gaat daarbij om gezinnen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. De problematiek in deze gezinnen is ingewikkeld, hardnekkig en speelt op meerdere levensgebieden
  • ondersteuning aan ouderen die in een sociaal isolement dreigen te raken

Wanneer kom ik in aanmerking voor de diensten van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN)?

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) maakt geen onderscheid tussen mensen, op welk gebied dan ook. Iedereen die hulp nodig heeft kan bij het LdH ZWN terecht.

Hoe vraag ik diensten van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) aan?

Om diensten van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) aan te vragen vult u het contactformulier in. U kunt ook contact opnemen met de afdeling trajectcoördinatie door te bellen via het telefoonnummer (078) 632 07 00 of het kantoor aan de Kromhout 110, 3311 RH in Dordrecht te bezoeken.

Wat kosten de diensten van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN)?

De kosten zijn per persoon verschillend en afhankelijk van de geboden dienst. Voor informatie over de kosten neemt u contact op met de afdeling trajectcoördinatie van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN) via het telefoonnummer (078) 632 07 00.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van het Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN). Het kantoor is bereikbaar via het telefoonnummer (078) 632 07 00. U vindt het kantoor van het LdH ZWN aan het Kromhout 110, 3311 RH in Dordrecht.