Jeugd(hulp)

  • Jeugd, zorg en welzijn

    De gemeente Sliedrecht is –sinds januari 2015- verantwoordelijk voor: jeugdhulp, ondersteuning aan mensen met een beperking (Wmo), werk en inkomen, en welzijnssubsidies. Voor 2015 waren dit taken van het Rijk en de provincie.

  • Jeugdhulp

    De gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Om de jeugdhulp slimmer, sneller en goedkoper te kunnen organiseren, is in 2015 gekozen voor een nieuwe werkwijze: met één begeleider en één plan voor een gezin.

  • Stichting Open Jeugdwerk Elektra Sliedrecht

    Elektra is een jongerencentrum in Sliedrecht. Het centrum wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur; de Stichting Open Jeugdwerk. Het centrum functioneert als een klein maar druk bezocht poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte. Er is ook een Jongeren Informatiepunt en er zijn diverse werkgroepen waarvan een groot aantal in het weekend zich bezig houden met weekend- en podiumactiviteiten. In het centrum is een team van circa zeventig vrijwilligers actief die worden ondersteund door fulltime-jongerenmedewerkers.